Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Fysiker

Søknadsfrist: 25.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, blir det fra 01.01. til 30.06.20 ledig en midlertidig 50 % stilling som føramanuensis/førstelektor/ universitetslektor/høgskolelærer innen ett av temaene partikkelfysikk og kosmologi; bølgemekanikk; kvantefysikk på årsstudiet, eller generell fysikk i grunnskolelærerutdanningen. Stillingen er tilknyttet Institutt for naturvitenskapelige fag og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fagområdene ved instituttet inkluderer bioingeniørfag, biologi, fysikk og naturfag i lærerutdanningen. Fagmiljøet inkluderer ca. 40 ansatte hvorav 4 i teknisk administrative stillinger.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil bestå i å forelese samt veilede i laboratoriekurs, inkludert gjennomføring av eksamen.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor/høgskolelærer kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Vi søker personer med:

 • minimum bachelorgrad i fysikk (mastergrad hvis undervisning på årsstudiet i fysikk)
 • erfaring fra undervisningsarbeid fra videregående skole eller universitet/høgskole

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Det stilles krav til muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi ønsker spesielt kandidater som:

 • liker å undervise samt veilede studenter
 • jobber selvstendig og tar ansvar

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 552 800-704 900 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 552 800-704 900 brutto pr. år, kode 1009 universitetslektor kr. 504 700-655 400 brutto pr. år eller kode 1007 høgskolelærer, kr. 414 600-504 700 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over eventuelle publikasjoner
 • eventuelle vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 25.11.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • personalrådgiver Anne Bergit Jørgensen, tlf. 38 14 11 40/918 73 555, e-post [email protected]

Søk stillingen