Stilling:

Førsteamanuensis i filosofi

Søknadsfrist 10. februar 2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i filosofi tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for religion, filosofi og historie har 42 ansatte i vitenskapelige stillinger og omtrent 500 studenter på flere studieprogram, innen religion, filosofi og historie. Instituttet vektlegger tverrfaglig samarbeid og tilbyr studier på BA-, MA-, og ph.d.-nivå. Vi har for tiden fire fast ansatte med doktorgrad i filosofi med spesialkompetanse innen metafysikk, kunstig intelligens, vitenskapsfilosofi, religionsfilosofi, filosofihistorie, etikk, sosialfilosofi og politisk filosofi. Instituttet har også flere ph.d.- kandidater, fast ansatte innen etikk, samt tverrfaglige forskningsgrupper i både etikk og kunstig intelligens. Instituttet gir et årsstudium i filosofi, en bachelorgrad i anvendt filosofi, samt en mastergrad med mulighet for spesialisering innen filosofi, i tillegg til ex.phil. og ex.fac. Etter planen skal det også åpnes opp et nytt interdisiplinært masterprogram som inkluderer undervisning i filosofi/etikk i forhold til teknologi (teknologiens filosofi).

Beskrivelse av stillingen

Stillingen innebærer undervisning og veiledning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, inkludert exphil og exfac. Den som tilsettes må påregne å undervise i emner som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse.

Kvalifikasjoner og vilkår

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må ha doktorgrad i filosofi. I vurderingen av kandidatene vil det legges spesielt vekt på forskning, publisering og undervisningserfaring fra de fem siste årene.

Vi ser etter søkere med gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet, høy grad av fleksibilitet og evne til å initiere forskningsprosjekter og vilje til å inkludere andre i prosjektene.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk, men den som ansettes må også kunne undervise på engelsk.

Universitetet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nytilsatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år, og at dette dokumenteres gjennom bestått bergenstest med 450 poeng.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis NOK 565 500 – 619 300 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • cv
  • attester og vitnemål
  • liste over publikasjoner
  • vitenskapelige arbeider (inntil 5)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 10.02.19

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen