Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i statsvitenskap knyttet til lærerutdanningen

Søknadsfrist: 15.09.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i statsvitenskap knyttet til Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag har 20 faglig ansatte som er organisert i to forskningsgrupper: «Europeisk integrasjon og transnasjonal styring» og «Organisasjon og ledelse». Vi søker fortrinnsvis etter en person med førstekompetanse innenfor statsvitenskap. Instituttet tilbyr studier i statsvitenskap på bachelor-, master- og PhD-nivå og gir i tillegg undervisning i samfunnsfag i lærerutdanningene, samt etter- og videreutdanningen ved Fakultetet.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsdelen av denne stillingen er rettet inn mot lærerutdanningen der instituttet blant annet har ansvar for undervisning og veiledning innenfor statsvitenskapelige emner, samt samfunnsfagdidaktikk og praksisveiledning – dette gjelder både i Grunnskolelærerutdanningen 5-10, Lektorprogram i samfunnskunnskap og PPU. Undervisningen innenfor lærerutdanningen forutsetter oppfølging og veiledning av lærerstudenter i praksis og fagdidaktisk tilrettelegging av undervisningen. Den som ansettes må også påregne undervisning innenfor instituttets ordinære utdanningsprogrammer, og vil bli tilknyttet fakultetets forskningsgruppe for samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning, samt instituttets egne forskningsgrupper.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Den som ansettes må ha en samfunnsvitenskapelig mastergrad/doktorgrad eller tilsvarende fra et norsk eller akkreditert utenlandsk universitet.
 • Den som ansettes er tiltenkt undervisning og praksisoppfølging i lærerutdanningene, og må ha relevant kompetanse og erfaring fra skolesektoren
 • Den nytilsatte må beherske både norsk og engelsk som undervisningsspråk ved oppstart ettersom undervisningsspråket ved lærerutdanningen er utelukkende norsk. På instituttets ordinære program foregår undervisningen både på norsk og engelsk.
 • Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

Vitenskapelig publisering og erfaring fra forsknings- og undervisningsledelse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på

 • samarbeidsevner
 • faglig kompetanse, herunder vilje, interesse og kompetanse til å videreutvikle forskningen og undervisningen innenfor fagområder som komplementerer og styrker instituttets profil

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis/kode 1198 førstelektor kr. 552 800 - 691 400 bto pr. år, kode 1009 universitetslektor kr. 504 700 - 552 800 bto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til instituttets behov.

Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15. september 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fungerende instituttleder Anne Halvorsen, tlf. 38 14 16 36, mobil 480 10 254, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen