Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i religion

Søknadsfrist: 10.03.2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i religion tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for religion, filosofi og historie har for tiden 45 ansatte i vitenskapelige stillinger og omtrent 500 studenter på flere studieprogram innen religion, filosofi og historie. Instituttet tilbyr 60 studiepoeng i KRLE i Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 og master i KRLE i Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10. I tillegg har instituttet ansvaret for kunnskapsområdet SRLE i barnehagelærerutdanningen og religionsdidaktikk og historiedidaktikk i PPU. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og tilbyr også disiplinsstudier på BA-, MA-, og ph.d.-nivå.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes, vil i første rekke få sine arbeidsoppgaver knyttet til lærerutdanningene. Stillingen innebærer undervisning, veiledning, studiekoordinering og forskning primært innenfor barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningene. Vedkommende vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov. Den som tilsettes må regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må ha minst hovedfag/mastergrad innen religion eller tilsvarende. Utover dette vil følgende kriterier bli vektlagt i prioritert rekkefølge:1. Arbeids- eller undervisningserfaring fra barnehage og/eller barnehagelærerutdanning, eller undervisningserfaring fra grunnopplæringen og/eller grunnskolelærerutdanningene.

2. FoU-arbeid knyttet til barnehage- og skolefeltet.

3. Annet FoU-arbeid.

4. Planer for FOU-virksomhet innen barnehage- og skolefeltet.

I vurderingen av FoU-arbeid vektlegges primært arbeider fra de siste fem årene.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved tilsetting. I forbindelse med universitetets satsing på internasjonalisering, må den som tilsettes være forberedt på å gi undervisning og veiledning på engelsk.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets- og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søkerne har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen. Søknaden skal inneholde et notat på inntil to sider der søkeren redegjør for hvordan hun/han vil bidra til nyskaping innenfor undervisning og forskning i kunnskapsområdet SRLE i barnehagelærerutdanningen og i faget KRLE i grunnskolelærerutdanningene.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Kommunikative evner
 • Samarbeidsevner
 • Organisatoriske evner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr. 576 100-658 300 brutto pr.år eller kode 1009 universitetslektor, kr. 505 800-586 500 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 6)
 • notat om nyskaping innen undervisning og forskning i kunnskapsområdet SRLE i barnehagelærerutdanningen og i faget KRLE i grunnskolelærerutdanningene

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke vil kunne vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist: 10.03.2019

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Søk stillingen