Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i mat og helse

Søknadsfrist: 13.12.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fagområdet mat og helse i barnehage, SFO og skole. Stillingen er tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Arbeidsoppgaver

Personen vi søker skal primært undervise i og veilede innenfor mat og måltider i barnehagelærerutdanningen, men også i mat og helse i grunnskolelærerutdanningen. Den som tilsettes må ha utdanning som kvalifiserer for å undervise i praktisk matlaging og teoriemner som inngår i barnehagelærerutdanningen og grunnskoleutdanningen. Til stillingen kan det også legges undervisning i etter- og videreutdanning for barnehagelærere og lærere. Det forventes at den som tilsettes deltar med forskning i en av instituttets forskningsgrupper.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Matfaglig utdanning, inkludert praktisk matlagingskompetanse
 • Relevant mastergrad

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, samt ha gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Doktorgrad eller førstelektorkompetanse innen relevant fagområde
 • Arbeidserfaring fra barnehage og/eller skole
 • Erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 544 400 – 658 300 bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 544 400 – 658 300 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 435 500 - 586 500 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10 eller 15)
 • eventuell doktorgradsavhandling eller profileringsdokument førstelektor

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 13.12.19.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Anne Selvik Ask, tlf. 38 14 12 82, mobil 908 48 942, e-post [email protected]
 • Førsteamanuensis Tormod Bjørkkjær, tlf. 38 14 14 22, mob. 470 58 735, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen