Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i informasjonssystemer

Søknadsfrist: 15.05.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig 2 faste 30-70 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i informasjonssystemer, tilknyttet Institutt for informasjonssystemer. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for samfunnsvitenskap består av fire institutter, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid og Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. For mer om fakultetet, se her

Institutt for informasjonssystemer har 22 fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger og 12 stipendiater. Instituttet tilbyr årsstudie, og bachelor-, master- og phd-grad i informasjonssystemer og etablerer fra høsten 2019 et masterstudium i cybersikkerhet i samarbeid med Institutt for IKT. Instituttet tilbyr også undervisning for grunnskolelærerutdanningen og i masterstudiet i helse- og sosialinformatikk.

Arbeidsoppgaver

Instituttet søker etter førsteamanuenser/førstelektorer/universitetslektorer innen informasjonssystemer, som kan undervise innen tekniske emner, herunder spesielt programmering, systemarkitektur og systemutvikling.

De som ansettes vil bli en del av fagmiljøet ved Institutt for informasjonssystemer, og de må kunne bidra til videreutvikling av undervisningstilbudene og til forskningsaktiviteten ved instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Mastergrad, alternativt doktorgrad, innen fagområdet
 • Det er en forutsetning at de som ansettes kan undervise på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kompetanse og kvalifikasjoner innen programmering, systemutvikling og utvikling av systemarkitektur
 • God kjennskap til og nettverk i regionens systemutviklingsmiljø

Det ønskes relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Kandidater som ikke har slik kompetanse kan få mulighet til å gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Personlige egenskaper

• Engasjement for undervisning og gode kommunikative ferdigheter• Engasjement for videreutvikling av fagområdet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vektlegges. Det vil også bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, universitetslektor kode 1009 universitetslektor kr. 524.200 - 597.400, førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198, kr. 607.700 - 682.200 ltr. 68-74. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og prøveforelesning. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15. mai 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen