Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i fransk språk

Søknadsfrist: 06.12.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fransk språk tilknyttet Institutt for fremmedspråk og oversetting. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelsestidspunkt: 1. august 2020.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for fremmedspråk og oversetting har ca 35 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning knyttet til lærerutdanningene, studieprogrammer i engelsk, fransk, spansk og tysk samt oversetting og interkulturell kommunikasjon. Sammen med Institutt for nordisk og mediefag har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap).

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke undervisnings- og veiledningsoppgaver på disse områdene:

• fransk språk

• fagdidaktikk i fremmedspråk i lærerutdanningene

• fransk kulturkunnskap

• etter- og videreutdanning for lærere

• kontakt med skole/praksisfelt og oppfølging av studenter i praksis

Den som ansettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må også regne med å ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder ved UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 • minst mastergrad eller tilsvarende i fransk, fortrinnsvis språk
 • kompetanse på området fagdidaktikk, på grunnlag av utdanning og/eller
 • undervisningserfaring
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i fransk
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i norsk/annet skandinavisk språk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra undervisning, etter- og videreutdanning og annen skolerettet virksomhet
 • erfaring fra undervisning i kulturkunnskap
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale arbeidsformer og læringsressurser

Vedkommende må kunne delta i undervisning, eksamensarbeid og administrasjon innenfor de aktuelle fagområdene etter gjeldende bestemmelser. Det forventes at en deltar i relevante forskningsgrupper, f.eks. Forum for fremmedspråksdidaktikk, og bidrar til samarbeid på tvers av språkfagene ved instituttet.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Kommunikative evner
 • Samarbeidsevner
 • Organisatoriske evner og selvstendighet
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis eller kode 1198 førstelektor, kr 615 900 – 691 400 bto pr år. eller kode 1009 universitetslektor, kr 552 800 - 615 900 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil fem)
 • dokumentasjon av didaktisk og annet relevant arbeid

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk, engelsk eller fransk.

Søknadsfrist: 06.12.19.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

• Instituttleder Tale M. Guldal, tlf. 38 14 10 76, mobil 952 74 352e-post: [email protected]

• Studieprogramleder Brit Helene Lyngstad, tlf. 38 14 20 62e-post: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570 e-post [email protected]

Søk stillingen