Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i oversetting og fagspråk / terminologi

Søknadsfrist: 07.06.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en fast 100 % stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i oversetting og fagspråk/terminologi tilknyttet Institutt for fremmedspråk og oversettting. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for fremmedspråk og oversetting har 25 vitenskapelige stillinger og ca. 300 studenter knyttet til studieprogrammene i engelsk, fransk, tysk og spansk samt oversetting og interkulturell kommunikasjon. Instituttet tilbyr også emner i engelsk fagspråk til studenter ved andre fakulteter, bl.a. Business English.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til studieprogrammet i oversetting og interkulturell kommunikasjon, med fokus på oversetting mellom engelsk og norsk. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning, veiledning og forskning innenfor oversetting, fagspråk og/eller terminologi. Det arbeides for etablering av et masterstudium i oversetting, og den som ansettes, kan få arbeidsoppgaver innenfor dette.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Ph.d. eller tilsvarende kompetanse i oversettelsesvitenskap eller på annet relevant område, for eksempel fagspråk/terminologi
 • Dokumentert fremragende kompetanse i norsk
 • Dokumentert høy kompetanse i engelsk

Videre vil følgende bli tillagt vekt i vurderingen:

 • Vitenskapelig produksjon innenfor oversettelsesvitenskap/fagspråk/terminologi.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av to år. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets og høgskoleloven. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Undervisningserfaring og interesse for/erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • Autorisasjonsprøve i oversetting (translatøreksamen) eller arbeidserfaring innenfor oversetting
 • Erfaring med og/eller interesse for bruk av digitale oversettingsverktøy i undervisning
 • Det er ønskelig med erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 619 300 – 922 300 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 619 300 – 922 300 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 544 400 – 658 300 bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 544 400 – 658 300 bto pr år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • dokumentasjon av norsk- og engelskkompetanse

Dersom de innleverte vitenskapelige arbeidene ikke omfatter tekster på norsk, må norskspråklige arbeider framlegges.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Navn på og kontaktinformasjon for 3 referanser må oppgis.

Søknadsfrist: 07.06.19.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen