Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis innen økotoksikologi (20%)

Søknadsfrist: 20.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for biovitenskap er et av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttets forskning er organisert i fem fagseksjoner med tema innen biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi, genetikk, akvatisk biologi, toksikologi, økologi og evolusjonsbiologi. Instituttet driver også Finse forskningsstasjon, Biologisk forskningsstasjon i Drøbak, samt UiOs forskningsfartøy. Instituttet har ca 300 bachelorstudenter, 170 masterstudenter og 75 doktorgradsstudenter. Med 48 faste vitenskapelige stillinger, i tillegg til postdoktorer, forskere, ingeniører og administrativ stab, har instituttet ca 260 ansatte fra rundt 30 forskjellige land. Instituttet har som mål å holde høy internasjonal standard innen både forskning og utdanning.

Instituttets nye bachelorprogram i biovitenskap er det første i sitt slag hvor programmering og modellering er integrert som kjerneelementer i studiet.

Om stillingen

Det er ledig en åremålsstilling som førsteamanuensis, 20 %, knyttet til undervisning, forskning og veiledning innen økotoksikologi ved Institutt for biovitenskap, Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi (AQUA). 

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse så snart som mulig.

Stillingen er i første rekke knyttet til undervisningsbehov og veiledning på master og PhD-nivå, og med muligheter for å bidra til utvikling av nye emner og undervisningstilbud.

Den som ansettes i stillingen vil kunne gis hovedansvar for relevante kurs og forventes å kunne bidra til økt kontaktflate mot toksikologiske forskningsmiljøer i Oslo-området for å øke utveksling av kompetanse og forskningssamarbeid. 

Det er forventet at den som ansettes er jevnlig til stede på interne møter og bidrar til et aktivt toksikologimiljø og til seksjonen AQUA ved Institutt for biovitenskap (IBV).

Kvalifikasjonskrav

 • PhD eller tilsvarende innen et relevant fagområde med minst 3 års arbeidserfaring innen toksikologi og kunne vise til vitenskapelig publisering, som dokumenterer relevant kompetanse.
 • Den som ansettes må ha pedagogisk basiskompetanse, eller skaffe seg dette i løpet av to år etter tiltredelse. Det er anledning til å gjøre dette ved UiO. Nærmere retningslinjer er nedfelt i Regler for praktiseringen av kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO. Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetanse kan gi et konkurransefortrinn ved rangering av faglig/vitenskapelig kompetente søkere.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver

Det er en fordel om du har:

 • Kompetanse innen mekanistisk toksikologi
 • Undervisningserfaring i toksikologi

Den som ansettes bør ha fast ansettelse ved en institusjon, som har erfaring med veiledning av mastergrads- og PhD-studenter.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 732 300 til kr 845 900 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø 
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal skrives på ENGELSK og inneholde

 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og en kort beskrivelse av disse arbeidene
 • Liste over alle vitenskapelige arbeider med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • En dokumentert oversikt over øvrige kvalifikasjoner, særlig undervisningserfaring, men også evne til å skaffe ekstern finansiering og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Det benyttes intervju og prøveundervisning i ansettelsesprosessen. Rangeringen av søkerne vil særlig legge vekt på akademiske kvalifikasjoner og undervisningserfaring. Personlige egenskaper som samarbeidsevne og kommunikasjonsferdigheter, samt eventuell erfaring med forskningsledelse, og utdanningsutvikling, vil også bli vektlagt.

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Veileder for søkere til professor- og førsteamanuensisstilling - Universitetet i Oslo (uio.no)

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontakt informasjon

For spørsmål om stillingen vennligst kontakt: Professor Bente Edvardsen, tlf: 22 85 70 38, e-post: bente.edvardsen@ibv.uio.no

For spørsmål om rekrutteringssystemet vennligst kontakt: HR-rådgiver Nina Holtan, e-post: nina.holtan@mn.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS