Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning (vikariat)

Søknadsfrist: 21.04.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et av de største i Norden innen sitt felt. Vi har tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet som hovedoppgave. Flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter har i de senere år vært ledet fra senteret. Vi skal også stimulere til kjønnsforskning ved universitetets andre grunnenheter. Senteret er utadvendt og medvirker aktivt for å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk – i Norge, Norden og internasjonalt.

Om stillingen

Det er ledig et vikariat som førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) for inntil to og et halvt år. STK er Norges største og mest etablerte fagmiljø for forskning og undervisning knyttet til kjønn, likestilling og feminisme.

Vi søker en person som har solid og relevant kompetanse for kjønnsforskningsfeltet, og som kan bidra til å styrke og videreutvikle STK i en fase med mye ny kompetanse ved senteret. Vi er interessert i søkere som både kan bidra til å styrke senterets eksisterende forskning og videreutvikle nye forskningstemaer som komplementerer denne. Vi ønsker oss en person med solid metodisk og teoretisk kompetanse som kan bidra til faglige diskusjoner i et tverrfaglig forskningsmiljø. Søkere fra alle disipliner og fagfelt kan være aktuelle.

Den som ansettes må kunne undervise på alle emner i senterets undervisningsportefølje. STK har et undervisningstilbud som består av en årsenhet og en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier og et engelskspråklig masterprogram i Gender Studies. Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk og engelsk. Se våre undervisningsemner.

I tillegg til forskning, veiledning og undervisning, må den som ansettes kunne ta ansvar for varierte oppgaver på senteret etter behov. Dette kan inkludere initiering og ledelse av forskning, utadrettet virksomhet som seminararrangementer og formidling, administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser, samt utvikling av søknader om ekstern finansiering.

STK er en tverrfaglig enhet ved Universitetet i Oslo, organisatorisk plassert direkte under Universitetsstyret. STK har som mandat å initiere, stimulere og utføre kjønnsforskning, gi undervisning og å informere om dette feltet. Senteret har 12 vitenskapelig ansatte i faste eller midlertidige stillinger, samt flere gjesteforskere på kortere eller lenger opphold.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner relevant for tverrfaglig kjønnsforskning
 • En aktiv publiseringsprofil
 • Undervisningserfaring relevant for tverrfaglig kjønnsforskning
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk er en forutsetning

Vurderingen (sakkyndig utvalg, prøveundervisning og intervju) vil legge vekt på følgende:

 • Original og nyskapende forskning
 • Evne og vilje til å jobbe tverrfaglig
 • God evne til formidling av forskning
 • Fordel med dokumentert pedagogisk basiskompetanse
 • Kandidatens potensiale for å bidra til pedagogisk utvikling
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å være en miljøbygger ved senteret
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til å inspirere studenter

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 583.900 til kr 679.000 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode SKO 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen, beskrivelse av egen forskning og hvordan den passer til forskningen ved senteret og eventuelt kan utvide og fornye denne)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • En publikasjonsplan

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil be de mest aktuelle kandidatene om å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden. Klargjør gjerne disse vitenskapelige arbeidene til oversendelse på forhånd for en raskere prosess.

I rangeringen av kompetente søkere vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Vi benyttet intervju i ansettelsesprosessen, og det kan også bli aktuelt med prøveundervisning.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen