Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i numismatikk

Søknadsfrist: 01.09.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske, etnografiske og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.KHMs etos: Åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum, Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie (SENKU) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i numismatikk. 

Kulturhistorisk museum har en stor samling mynter, pengesedler og medaljer fra antikken til moderne tid, og har landets mest omfattende numismatiske fagbibliotek. Museet har forvaltningsansvar for myntfunn og eksport av arkeologiske, etnografiske og numismatiske kulturgjenstander. 

Vi søker en forsker med bakgrunn i numismatikk, historie, arkeologi eller andre relevante fagområder, fortrinnsvis med kompetanse innenfor vikingtid og eller middelalder. Det forventes at den som tilsettes, kan arbeide med alle deler av samlingen, også nyere og eldre materiale.

Arbeidsoppgaver

Museet er opptatt av å gjøre samlingene tilgjengelige for forskning, formidling og undervisning. Den som tilsettes, skal initiere forskning og bidra til å utvikle forskningsprosjekter i tråd med museets satsninger. Vedkommende skal på samme måte arbeide aktivt med andre typer museumsarbeid; blant annet samlings- og dokumentasjonsarbeid, saksbehandling i henhold til kulturminnelovens bestemmelser, samt arbeid med utstillinger og annen formidling.

I stillingen inngår 50 prosent forskningstid og 50 prosent annet musealt arbeid, inkludert administrasjon.

Det forventes at den som tilsettes, tar aktivt del i fagmiljøet ved museet.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen numismatikk, historie, arkeologi eller andre relevante fagområder. Faglig bredde vektlegges. 
 • Kompetanse innen numismatikk eller arbeid med numismatiske samlinger eller kilder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. Søkere som ikke behersker skandinavisk språk må kunne dokumentere slik kompetanse på nivå B2 (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) etter to år.

Andre kvalifikasjoner som vektlegges:

 • Utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse.
 • Erfaring fra arbeid med samlinger og databaser.
 • Erfaring med saksbehandling og kulturminneforvaltning.
 • Erfaring fra forskningssamarbeid og søknadsvirksomhet.
 • Formidlingserfaring, herunder fra museumsutstillinger.
 • Internasjonal publiseringsprofil og nettverk.
 • Dokumentert potensiale for prosjektsøknader og for å bidra til langsiktig faglig og institusjonell utvikling.

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge gode relasjoner og skape et godt samarbeid med kollegaer og fagmiljøer.
 • God formidlingsevne, skriftlig og muntlig, på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Evne til å være fleksibel i en mangfoldig og travel arbeidshverdag.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 692 400,- til kr 845 900,- avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med motivasjon for stillingen, redegjørelse for egen forskning og faglige kvalifikasjoner, samt en kort redegjørelse for planer av arbeidet innenfor stillingen (forskning, samlingsarbeid og formidling).
 • CV 
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Beskrivelse av utdanningsfaglige kvalifikasjoner og kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse 
 • Vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider (ikke mer enn 500 sider totalt).
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer).

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vurderingsgrunnlaget er søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner ut fra karrierestadium, samt andre faglige kvalifikasjoner som er relevant for stillingen. Ved vurdering av vitenskapelige kvalifikasjoner vil nyere arbeider bli vektlagt. Bred faglig tilnærming, evne til helhetstenkning og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt i vurderingen.

Videre vil utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon, samt personlige egenskaper, vektlegges i vurderingen. Ferdigheter i norsk (skandinavisk) vil likeledes kunne vektlegges.

En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. De høyest rangerte kandidatene etter den sakkyndige bedømmelsen vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Veileder for søkere til professor- og førsteamanuensisstilling - Universitetet i Oslo (uio.no)

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS