LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis innenfor organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 07.02.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Handelshøyskolen er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis innenfor organisasjon og ledelse med vekt på organisasjonspsykologi.

Handelshøyskolen ved OsloMet har om lag 65 tilsatte og 1700 studenter, og tilbyr utdanninger særlig innenfor offentlig administrasjon og styring, og økonomi og administrasjon. Handelshøyskolen har utdanninger på bachelor- og masternivå, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning.

Les mer om fakultetet og instituttetLes mer om våre forskergrupper

Handelshøyskolen ønsker å videreutvikle de gode fagmiljøene og søker en person med forutsetninger for å bidra til utvikling av forskning og utdanning særlig innenfor organisasjonspsykologi samt relaterte områder som ledelse, teamarbeid, psykososialt arbeidsmiljø, HRM og organisasjonsfag generelt. Handelshøyskolen søker en person som dessuten kan bidra til styrking av fagmiljøets kompetanse i relevant forskningsmetode, gjerne innenfor avansert kvantitativ metode.

Handelshøyskolen er en del av Fakultet for samfunnsvitenskap som er i ferd med å etablere et fakultetsovergripende PhD-program og det kan bli mulighet til å rekruttere og veilede PhD-studenter. Stillingen inngår i faggruppen for organisasjon og ledelse. Faggruppen har ansvar for Handelshøyskolens undervisning i organisasjon og ledelse på all nivåer, inkludert etter- og videreutdanning.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede innenfor Handelshøyskolens studietilbud
 • drive forskning og formidling
 • ivareta faglig-administrative fellesoppgaver
 • bidra til utvikling av fagmiljøet og studietilbudet ved Handelshøyskolen

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha:

 • doktorgrad eller tilsvarende innenfor organisasjon og ledelse med vekt på organisasjonspsykologi
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • relevant undervisningserfaring på universitets- eller høgskolenivå

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det:

 • bli lagt avgjørende vekt på forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelige publikasjoner i anerkjente kanaler og fra de siste åtte årene vil bli særlig vektlagt.
 • bli lagt vekt på undervisningserfaring på universitetsnivå, og dokumentert pedagogisk utdanning og ferdigheter
 • i tillegg bli lagt vekt på kompetanse i bruk av og undervisning om avanserte kvantitative og/eller kvalitative metoder som er særlig relevante for Handelshøyskolens fagområder

Det er en fordel å ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Andre ønskelige kvalifikasjoner

Det er ønskelig med erfaring med ekstern finansiering av forskning, forskningsledelse og arbeid i forskningsnettverk. Det er også en fordel med dokumentert kompetanse i bruk av digitale verktøy i undervisning og forskning.

Det er en fordel med kunnskap om eller erfaring fra norsk eller internasjonalt næringsliv, offentlig forvaltning, eller prosessorientert undervisning/lederutvikling.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Søkere uten relevant praktisk-pedagogisk utdanning forplikter seg til å gjennomføre OsloMets pedagogiske program.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inkludert doktorgradsavhandlingen, med en oversikt over disse vedlagt

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og søkeren må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at det blir en reell og rettferdig vurdering av søkerne. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra søkere som ikke er kvalifiserte vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i et kreativt og inkluderende fagmiljø
 • tid til forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, dvs kroner 535 200 – 694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Tiltredelse etter avtale, men helst fra 1. august 2021.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Erik Døving, faggruppeleder, 930 34 798
 • Jørgen Modalsli, instituttleder, 412 70 978

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

For praktiske opplysninger om levering av søknaden ta kontakt med Ståle Bie [email protected]

Søknadsfrist: 07.02.21

Ref: 21/00255

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS