LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis i bioteknologi

Søknadsfrist: 05.11.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) har en ledig stilling som førsteamanuensis i bioteknologi. Vi søker etter deg med tydelig motivasjon og interesse for undervisning, forskning og innovasjon.

Det forventes at du bidrar til å styrke og forme det faglige miljøet ved instituttet og OsloMet generelt. Instituttet samarbeider med flere fagmiljøer på Fakultet for helsevitenskap, og vi ønsker å styrke samarbeidet, herunder kompetansen innen analyse av storskala data i biomedisinske problemstillinger. Vi leter etter deg som aktivt ønsker å bygge opp FoU-aktivitet innen dette fagområdet i et tverrfaglig miljø internt på OsloMet og i samarbeid med eksterne forskningsgrupper.

Det forventes av du underviser på bacheloringeniørutdanningen innen bioteknologi og kjemi ved instituttet samt initierer og utfører relevant faglig og pedagogisk utviklingsarbeid som for eksempel utvikling av masterutdanning. Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter. Instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Våre medarbeidere må derfor ha en positiv holdning til studenter i utvikling, i tillegg til å ha en solid faglig og teoretisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • planlegge, utvikle og gjennomføre undervisning av emner på bachelornivå, inkludert veiledning og vurdering av studenter. Det er kan også bli undervisning på master og ph.d.-nivå.
 • initiere og utføre forskningsprosjekter innen bioteknologi, fortrinnsvis utvikle produktive tilnærminger til analyse av storskala data i biomedisinske problemstillinger.
 • fremme faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, herunder digitalisering.
 • søke om eksternfinansierte forskningsprosjekter og rekruttere ph.d.-studenter.
 • bygge nettverk, interaksjon og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor.
 • kommunisere og formidle forskningsresultater til både akademia og et bredere publikum.
 • aktivt bidra til utviklingen av instituttet og OsloMet som helhet.
 • utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Kvalifikasjonskrav

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger:

 • Ph.d. i bioteknologi, molekylærbiologi, biokjemi eller et beslektet fagområde.
 • faglig kompetanse for å undervise i biokjemi, bioteknologi og molekylærbiologi på bachelornivå. Basiskunnskap innen kjemi er en fordel.
 • dokumentert forskningsarbeid av høy kvalitet, helst innen analyse av storskala data for biomedisinske problemstillinger
 • erfaring fra undervisning og veiledning i høyere utdanning. erfaring med å initiere og administrere forskningsprosjekter
 • gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner i i engelsk.

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i et skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Pedagogiske kvalifikasjoner vil bli testet i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • erfaring i programmering og/eller bruk av biostatistisk programvare ol.
 • pedagogisk utdanning og motivasjon for å videreutvikle ferdigheter innen undervisning, inkludert interesse for digitale og innovative pedagogiske verktøy og praksis.
 • erfaring med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd, EU eller åpne konkurransearenaer).
 • erfaring med, og interesse for teknologioverføring, innovasjon og patenter.

Personlige egenskaper som er nødvendig for å lykkes i jobben

 • evnen til å motivere og inspirere studenter og kolleger.
 • nysgjerrighet og iver etter å utvikle seg som faglig leder.
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til instituttet og OsloMet, herunder tverrfaglig samarbeid.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Søknadsprosess

En sakkyndig komite vil vurdere søknadene. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din innen søknadsfristen:

 • CV (inkludert undervisnings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser).
 • Komplett publikasjonsliste.
 • Kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt).
 • Doktorgradsavhandling samt andre relevante akademiske dokumenter.
 • Opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren.
 • En tekst (inntil to sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen.
 • En tekst (inntil to sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid.
 • Annen relevant dokumentasjon.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et dynamisk, spennende og inspirerende akademisk miljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • Arbeidssted i sentrum av Oslo

Stillingen lønnes iht til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 Førsteamanuensis kr. 543 500 – 702 100, dvs. ltr. 60 - 74 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Søk på stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/09876

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS