Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / universitetslektor i programmering på OsloMets sommerskole

Søknadsfrist: 26.03.2020

Institutt for informatikk tilbyr et utvalg av sommerskolekurs til norske og internasjonale studenter.

Mer informasjon om fakultetet finner du her.

Institutt for informasjonsteknologi har en midlertidig stilling ledig som førsteamanuensis/ universitetslektor i programmering for å lede og undervise et kurs i «Introduksjon til programmering» som en del av sommerskolen 2020. Ansettelsesperioden er 3 måneder fra juli til september 2020 (100% stilling i juli, og 20% i august og 10% i september).

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.


Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Vi leter etter en kandidat med talent og en lidenskap for undervisning. Kandidatene forventes å planlegge og undervise kurset «Introduksjon til programmering», veilede studentene, vurdere eksamensbesvarelser og evaluere kurset. Det vil også være muligheter for å bidra til andre sommerskolekurs som veileder, sensor eller gjesteforeleser.

Det forventes at kandidatene har solid kjennskap til programmering, samt fremragende pedagogiske evner basert på moderne pedagogikk. Dette inkluderer for eksempel anvendelse av aktiv læring, problembasert læring, universell design for læring og forskjellige læringsmetoder og -tilnærminger. Det vil bli lagt vekt på kandidatens evne til å kommunisere komplekse konsepter på en måte som er kreativ, tilgjengelig, lettforståelig og inspirerende for nybegynnere.

Mer informasjon om OsloMet sommerskole finner du her

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Planlegge, utvikle og levere et 4-ukers ”Introduksjon til programmering”-kurs på bachelornivå (juli 2020).
 • Veilede studenter på nett i løpet av prosjektperioden (august-september 2020).
 • Vurdere studentarbeid i hele perioden (muntlig eksamen i juli og skriftlige rapporter i august-september 2020).
 • Bidra aktivt til utviklingen av OsloMet internasjonale sommerskole.
 • Utføre administrative oppgaver relatert til undervisnings-, veilednings- og sensuraktiviteter.

Kvalifikasjonskrav:

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingene er som følger:

 • MSc og / eller doktorgrad, helst innen informasjonsteknologi, dataingeniør, informatikk eller beslektede felt. Søkere med en BSc i disse feltene med en MSc i andre områder kan også søke.
 • Kandidater med fullført grad i et annet felt enn informasjonsteknologi, dataingeniør, informatikk eller beslektede felt trenger relevant praktisk erfaring for å bli vurdert for stillingen.
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning.
 • Meget gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.
 • Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det legges også vekt på følgende ferdigheter, kompetanse og erfaring:

 • Evnen til å motivere og inspirere studenter
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å samarbeide effektivt i teams, å være inkluderende med kollegaer fra forskjellige bakgrunner, kulturer, og ekspertiseområder og til å bidra til et godt arbeidsmiljø for både ansatte og studenter
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisningen, veiledning og sensur til reglene og normene ved OsloMet
 • Kreativitet i utforming av klasseromsoppgaver og -aktiviteter
 • Erfaring med, og interesse for, digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis
 • Kompetanse og erfaring med studenter med forskjellig språklig, kulturell, pedagogisk og profesjonell bakgrunn
 • Evnen til å jobbe selvstendig og å være selvstyrt
 • Kultursensitiv kommunikasjon og nysgjerrig tilnærming til hvordan ulike kulturelle faktorer kan påvirke menneskers erfaringer og behov

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR-rådgiver Mette Bjørtomt, e-post: [email protected]

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”. Søknader levert på annen måte vil ikke bli vurdert.

Vi kan tilby:

 • et dynamisk kollegialt miljø
 • muligheten til å bygge et internasjonalt nettverk innen informasjonsteknologi og relaterte felt

Kontaktinformasjon

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Har du tekniske spørsmål kan du ta kontakt med HR-rådgiver Mette Bjørtomt, e-post: [email protected]

Godtgjørelse

Stillingen er lønnet i samsvar med lønnen for statsansatte: stillingskode 1009 universitetslektor, ltr 51-66, kr 456 400 – 594 400, og stillingskode 1011 førsteamanuensis, ltr 60-74, kr 532 300 – 691 400. En høyere lønn kan vurderes spesielt godt kvalifiserte søkere.

I følge den Norske offentleglova kan navnet ditt bli publisert på den offentlige søkerlisten selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Du vil i dette tilfellet bli kontaktet før navnet ditt blir publisert.

Søknadsfrist: 26.03.2020

Ref: 20/02394

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen