Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis i medisin (psykiatri)

Søknadsfrist: 22.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionsykehus for innbyggere i Helse sør-øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 23 000 ansatte og har et budsjett på ca 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Bistilling som Professor II / førsteamanuensis i medisin (psykiatri) ved Enhet voksenpsykiatri

Det er ledig fast overlegestilling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 8013/førsteamanuensis SKO 1011 (20 % -stilling) i psykiatri ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene.

Om stillingen

Ved Enhet voksenpsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som professor II /førsteamanuensis i 20% i medisin (psykiatri). Den akademiske bistillingen er knyttet til hovedstilling som overlege i Utdanningsteam, Stab fag og kvalitet, Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA), OUS. Enhet voksenpsykiatri dekker forskning og undervisning på områdene angst, depresjon, personlighetspsykiatri, spiseforstyrrelser, traumerelaterte tilstander, psykoser, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, psykofarmakologi, transkulturell psykiatri i tillegg til rettspsykiatri.

Den som ansettes i stillingen vil ha kontor gjennom sin hovedstilling i et tverrfaglig forskningsmiljø på klinikk PHA. Bistillingen og hovedstillingen er knyttet sammen, og det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Hvis man går ut av ekstern hovedstilling kan man ikke beholde bistillingen ved universitetet. Ved permisjon fra ekstern hovedstilling må spørsmål om eventuell adgang til å opprettholde ansettelse i universitetsstilling vurderes av instituttleder.

Den som ansettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og fakultetets bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Stillingsinnehaver plikter å utføre undervisning (inklusive ikke fagspesifikke veilederoppgaver som for eksempel PBL-grupper) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har, innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen. Det forventes at den som ansettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved ansettelser og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder.

Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling.

Søkere forventes å ha medisinsk embetseksamen og tilstrekkelige kvalifikasjoner til å dekke hele bredden av undervisning i fagområdet voksenpsykiatri

Det gjelder egne krav til stillingen som overlege ved Utdanningsteam, Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS. Se egen utlysning av denne.

I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til stillingsbeskrivelse, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske og faglige formidlingskvalifikasjoner (basert bl.a. på prøveforelesning), planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år.

Søkere må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk innen to år, og må i mellomtiden kunne undervise på engelsk.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, pasient- og pårørendeopplæring, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionnivå. Klinikken har en betydelig utdanningsvirksomhet, som omfatter både bidrag til grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning. Fra høsten 2018 er det opprettet et eget utdanningsteam knyttet til klinikkens fagstab. Den aktuelle stillingen vil ha spesifikt ansvar for forskningsdelen av den felles kompetansemodulen i LIS-utdanningen for både voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, samt for veiledning, rådgiving og koordinering av forskeropplæring i Klinikk psykisk helse og avhengighet. Stillingen vil også ha ansvar for oppfølging av organisering av praksistjeneste for medisinstudenter ved Klinikk psykisk helse og avhengighet intern på OUS. Det forutsettes at vedkommende driver aktiv forskning innenfor ett av klinikkens forskningsområder, som grunnlag for sin undervisningsaktivitet både i hovedstillingen i OUS og i bistillingen på UiO.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin. Det kreves full undervisningskompetanse i voksenpsykiatri for bistillingen.
 • Minst fem års arbeidserfaring som spesialist
 • Omfattende undervisningserfaring, inkludert erfaring med forskningsutdanning/veiledning
 • Erfaring med utdanningsrelatert prosjektledelse/deltakelse er ønskelig.
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Søker må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med store utviklingsmuligheter
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter stillingens kvalifikasjoner

For den akademiske stillingen gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen: Se her

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over ti publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for ph.d.-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved-/biveileder for hver kandidat). Benytt skjema
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, maks. 10 MB:

Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: Veiledninger

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, epost [email protected]

Søknader sendes elektronisk via Webcruiter.

Informasjon

Hvordan søke

Stillingen er publisert via Webcruiter. For å se hele stillingsannonsen og søke stillingen trykk her.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, epost: [email protected]

Webcruiter-ID: 4337037870

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS