Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor i jordmorfag

Søknadsfrist: 15.01.2020

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) er det ledig to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor innen jordmorfag. Stillingene er ledig fra 01.02.2020, og er for tiden tilknyttet Master i jordmorfag. Det må også påregnes undervisning på tvers av programmer og nivåer.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.
 • undervise og veilede primært på master- og ph.d.-nivå og etter- og videreutdanninger
 • følge opp studenter i praksis
 • kontakt med praksisfeltet
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av forskning av høy kvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

Instituttet er i en omorganiseringsprosess og organisasjonsendringer og endring av arbeidsoppgaver kan forekomme.

Kvalifikasjonskrav

 • autorisasjon (godkjent i Norge) som jordmor
 • klinisk erfaring
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • undervisnings- og veiledningserfaring
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på skandinavisk og engelsk
 • relevant praktisk-pedagogisk kompetanse (må dokumenteres)

For førsteamanuensis kreves relevant doktorgrad.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det blir aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år. Dette gjelder fortrinnsvis for søkere som er i sluttfasen av sin ph.d. eller som er i et løp for kvalifisering for førstestilling. Plan for kvalifiseringen må vedlegges.

For ansettelse i stilling som universitetslektor i jordmorfag kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på:

 • erfaring med ulike modeller for organisering av fødselsomsorgen
 • erfaring med søknadsskriving, prosjektutvikling og gjennomføring av prosjekter
 • erfaring med å skaffe ekstern finansiering
 • undervisnings- og veiledningserfaring fra UH-sektoren
 • erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode
 • internasjonal erfaring og internasjonalt forskningsnettverk
 • gode pedagogiske evner
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig
 • gjennomføringsevne og evne til nytenkning knyttet til jordmorutdanningen ved OsloMet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • initiativrik
 • positivt engasjement
 • entusiastisk, visjonær og tilpasningsdyktig

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet rom for faglig utvikling og tverrfaglig samarbeid
 • et kreativt og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis, kroner 532 300-691 400 pr. år (ltr. 60-74), el. 1009 universitetslektor, kroner 456 400 - 594 400,- (ltr. 51-66) .For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Victoria Telle Hjellset, tlf. 932 00 105

Sakkyndig vurdering

Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 15.01.2020

Ref: 19/12519

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen