Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i kunstformidling

Søknadsfrist: 26.01.2020

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag er det ledig 70% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i kunstformidling. Stillingen er også tillagt arbeid med prosjektutvikling og digital kompetanse. Noe undervisning kan være samlingsbasert på kveldstid og i helger. I tillegg er FoU og annet faglig og administrativt arbeid i team en del av stillingen. Stillingen er ledig fra 01.05.2020 og er tilknyttet instituttets Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK).

Institutt for estetiske fag gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, videreutdanninger og praktisk pedagogiske utdanninger. Instituttet har også stor aktivitet innen eksternrettet etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • undervise i designhistorie, kunsthistorie og kunstformidling på ulike utdanningsnivå
 • bidra til samarbeid med samfunns- og arbeidsliv og veilede studenter i praksis
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle instituttets studieportefølje, studentaktive læringsformer og digital formidling
 • delta i instituttets faglige virksomhet og være en pådriver til utvikling av prosjekter og søknader om ekstern finansiering, særlig rettet mot etter- og videreutdanningsfeltet
 • ta initiativ til og å utvikle samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • kompetanse i design- og kunsthistorie og kunstformidling, fortrinnsvis på førstenivå
 • dokumenterte ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • erfaring med studentaktive læringsformer, digital formidling og samarbeid med praksisfeltet
 • erfaring med utvikling og gjennomføring av eksternfinansierte prosjekter og søknader
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonal
 • evne til å ta initiativ og være fleksibel
 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer gjennom faglig engasjement
 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne og vilje til å bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet kan gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ev. ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]et.no

Vi tilbyr:

 • et spennende arbeidsmiljø i en praktisk og estetisk kontekst
 • opplevelser i form av mote-, kunstutstillinger og teaterforestillinger
 • muligheter for faglig utvikling
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor, lønnstrinn 60 - 74, dvs kroner 532 300 – 691 400 pr. år i 100% stilling, 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs. kroner 456 400 – 594 400 pr. år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Eirin Sæther, tlf. 67 23 63 18 / 412 97 179
 • Studieleder Laila B. Fauske, tlf. 67 23 85 59

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/12710

Logg inn og søk stillingen

Kontakt

 • Eirin Sæther, 67 23 63 18
 • Laila B. Fauske, 67 23 85 59

Søknadsfrist: 26.01.2020