Ledig stilling ved OsloMet

Universitetslektor / førstelektor / førsteamanuensis (to 50% stillinger) - Institutt for fysioterapi

Søknadsfrist: 15.12.2019

Vil du undervise ved landets største fysioterapeututdanning?

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi er det to ledige faste stillinger som universitetslektor/førstelektor/førsteamanuensis, hver i 50% stilling. Stilling 1 er primært knyttet til undervisningsoppgaver innen bevegelsesaktivitet/kroppsbevissthet, mens stilling 2 primært er knyttet til undervisningsoppgaver innenfor funksjonsvurdering og behandling/rehabilitering. Det er ønskelig å ansette personer som ser det som attraktivt å kombinere klinisk praksis med stilling på OsloMet. Stillingene er ledige fra 1. januar 2020.

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi og masterstudium i rehabilitering og habilitering samt flere videreutdanninger. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet og ved instituttet er det tre forskningsgrupper med stor aktivitet.

Fakultet for helsevitenskap har to doktorgradsprogram, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

Stillingene er primært tilknyttet undervisningsoppgaver på bachelorutdanningen, men oppgaver på instituttets øvrige program kan også bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • undervise og veilede bachelorstudenter i fysioterapi
 • videreutvikle emner med en studentaktiv profil
 • sensurering og utvikling av vurderingsformer
 • drive forskningsvirksomhet som styrker forbindelseslinjene mellom FoU, utdanning og praksisfelt
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav:

For førsteamanuensis kreves doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For universitetslektor og felles for alle stillingskategorier:

 • bachelorgrad i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • mastergrad innenfor relevant fagområde
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne i et skandinavisk språk samt engelsk
 • minimum fem års klinisk erfaring med hovedvekt på utredning, behandling og oppfølging av pasienter med muskel/skjelettlidelser/sammensatte lidelser
 • er i klinisk praksis i dag og ønsker å fortsette med dette
 • god digital kompetanse
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

I tillegg så er det krav om:

Stilling 1:

 • Erfaring fra å lede bevegelsesgrupper og bevegelsesaktiviteter med fokus på egenopplevelse og kroppsbevissthet

Stilling 2:

 • Erfaring fra å planlegge og gjennomføre tilpassede rehabiliteringsforløp knyttet til pasienter med muskel/skjelettlidelser/sammensatte lidelser

Vi vil legge vekt på:

 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • erfaring med prosjektarbeid/FoU-virksomhet
 • at du har vært opptatt av kontinuerlig faglig oppdatering og fortsatt ønsker å utvikle deg

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • gode samarbeidsevner og evne til å lytte og søke gode løsninger
 • evne til å jobbe selvstendig og stor arbeidskapasitet
 • evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • innovativ og initiativrik

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider (dersom aktuelt)
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling (dersom aktuelt)

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert.

Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Dersom det er søkere med kompetanse på førstestillingsnivå vil søkerne bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs kroner 532 300-691 400 pr. år eller 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs kroner 456 400-594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”. I søknaden må du angi hvilken av de to stillingene du primært søker på.

Søknadsfrist: 15.12.2019

Ref: 19/11756

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen