Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis innen farmasi

Søknadsfrist: 20.12.2019

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, (NVH) søker medarbeider til fast stilling som førsteamanuensis innen farmasi.

Professorkompetente oppfordres også til å søke. Det blir ikke gjort formell bedømmelse av professorkvalifikasjoner av søkere, men det er mulig å søke opprykk etter ansettelse.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vi ønsker en ambisiøs og motivert medarbeider som vil bidra til å styrke fagmiljøet, forskning og innovasjonsfokus ved instituttet

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og fagmiljøet ved farmasi har blant annet etablerte tverrfaglige forskningsgrupper i Legemidler og pasientsikkerhet og Sykdom og miljøpåvirkning med tilknyttede stipendiater.

Fagmiljøet har mange spennende oppgaver fremover knyttet til utdanning av farmasøyter. Vi arbeider nå med ny programplan etter nasjonale føringer som danner grunnlag for økt samarbeid med de øvrige helsefagutdanningene. Det er økt fokus på innovasjon, teknologi og digital kompetanse. Vi ønsker å bygge opp kompetanse innenfor farmasøytisk forskning og utvikling, samt å videreutvikle den eksternfinansierte forskningsaktiviteten ved instituttet. Ny medarbeider er tenkt til en del av denne satsningen.

Den som ansettes må ha faglige forutsetninger for undervisning i bredden av farmasifeltet som undervises på OsloMet, og må påregne å kunne tillegges undervisningsoppgaver ved flere program ved OsloMet.

Dine arbeidsoppgaver i fagmiljøet vil i hovedsak være å

 • undervise og utvikle digitale læringsressurser
 • innhente forskningsmidler, forske, publisere, formidle
 • utvikle nettverk for forskning og innovasjon
 • deltakelse i utvikling av ny programplan
 • fremme kontakt med næringsliv og internasjonalt samarbeid

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • doktorgrad i farmasi
 • farmasifaglig yrkeserfaring
 • motivasjon for å bygge konkurransedyktige forskningsmiljø
 • interesse for pedagogisk utvikling og studentaktive læringsformer
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2

Vi vil legge vekt på

 • erfaring fra undervisning og veiledning på universitetsnivå
 • deltagelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk innen forskning, praksisfelt og/eller utdanning
 • erfaring med å innhente forskningsmidler eller erfaring fra innovasjonsprosjekter

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet har et tydelig fokus på kontinuerlig kvalitetsutvikling i programmene.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som har følgende egenskaper

 • er god til å formidle og har evne til å inspirere
 • har evne til nytenkning og gjennomføring
 • har god samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • har ambisjoner om å være endel av forskningsfronten i ditt felt
 • ønsker god studentkontakt og ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • et faglig og inspirerende arbeidsmiljø
 • muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 som førsteamanuensis. Lønn kroner 532 300 – 691 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 20.12.2019

Ref: 19/11507

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen