Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor innen (kreft) sykepleie og internasjonalt helsefremmende arbeid

Søknadsfrist: 28.12.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeider til vikariat som førsteamanuensis/førstelektor. Vikariatets lengde er på inntil ett år. Vikariatet er ledig fra 1.2.2019.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Vi søker deg som vil bidra til å styrke forskning og fagmiljø innenfor sykepleie og internasjonal virksomhet. Vi ønsker en kollega som vil medvirke til et godt utdanningstilbud i samarbeid med studenter, kollegaer og praksisfelt. Som teamarbeider vil du aktivt bidra i utvikling mot et digitalt universitet. Du får medansvar for å styrke og samordne vårt internasjonale nettverk, og arbeider i tråd med fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studier og relevant forskning.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskergrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer, i henholdsvis atferdsanalyse og helsevitenskap.

Stillingen er hovedsakelig knyttet til videreutdanning i kreftsykepleie, men oppgaver på bachelornivå og på masternivå må påregnes. Noe reisevirksomhet må også påregnes.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • utdanningsrelaterte oppgaver
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater innen fagområdet (gjelder ikke stilling som universitetslektor)
 • kontakt med praksisfelt og veiledning av studenter i klinisk praksis
 • medvirke til utvikling av studieområdet og instituttets internasjonale virksomhet

Du vil jobbe i et team og samarbeide med internasjonal koordinator.

Vi søker deg som har

 • helsefaglig utdanning med relevans for kreftsykepleie fortrinnsvis på p.hd. -nivå
 • relevant klinisk praksis, fortrinnsvis innen kreftsykepleie
 • erfaring fra pedagogisk arbeid på høgskole- og universitetsnivå
 • klinisk erfaring fra internasjonalt helsearbeid
 • erfaring med bruk av av digitale læringsressurser
 • god muntlig og skriftlig fremstillings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra søknader til finansiering av utviklings- og/eller bistandsprosjekt
 • erfaring og resultater fra internasjonalt forskningssamarbeid
 • dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring
 • erfaring fra bistandsarbeid
 • kunnskap om programplan for videreutdanning i kreftsykepleie
 • kjennskap til programplanarbeid

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er fleksibel og som tar initiativ ved uforutsette arbeidsoppgaver

Deler av arbeidsoppgavene er knyttet til internasjonalt arbeid, og evne til kulturrelativ forståelse vektlegges.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i et entusiastisk og inspirerende utdannings- og forskningsmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur dokumentert
 • fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Elisabeth Wille, studieleder, tlf.: 47 67 23 61 61 / 482 65 156, epost: [email protected]

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor kr. 517 700 – 650 200, eller 1008 universitetslektor kr. 436 900,- til kr 579 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Du må laste opp alle relevante dokumenter. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell på epost: [email protected]

Søknadsfrist: 28.12.2018

Ref: 18/11654

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen