Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor i psykisk helsearbeid

Søknadsfrist: 20.10.2019

Vil du være med å utvikle fagfeltet psykisk helse?

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) søker medarbeider til ett vikariat som førsteamanuensis/førstelektor innen fagområdet psykisk helsearbeid.

Vi søker deg som kan og vil bidra aktivt til å styrke det faglige og pedagogiske arbeidet i det tverrfaglige videreutdannings-, bachelor- og masterstudiet.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vikariatet er ledig fra 01.11- 30.06.20 i 100 % stilling.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstekompetansenivå, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise, veilede, vurdere og sensurere
 • følge opp studenter i praksis
 • videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen migrasjonshelse
 • bidra til forskning innen området psykisk helsearbeid

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • helse- eller sosialfaglig utdanning, gjerne innen fagfelt relatert til barn og unge
 • fagkompetanse tilsvarende førstestilling
 • relevant klinisk erfaring, gjerne med arbeid knyttet til migrasjonshelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Du bør ha

 • fagutviklingsarbeider relatert til psykisk helsearbeid
 • forskningserfaring innen psykisk helsearbeid
 • pedagogisk utdanning og/eller erfaring
 • erfaring med studentaktiv læringsmetodikk

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • høy arbeidskapasitet, strukturert og pålitelig
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å formidle faget
 • god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor lønnstrinn 60-74 som tilsvarer kr. 532 300-691 400. Universitetslektor, stillingskode 1009, lønnstrinn 51-66 som tilsvarer kr. 456 400-594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysningerØnsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • vitenskapelige publikasjoner

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 20.10.19

Ref: 19/10173

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen