Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor i jordmorfag

Søknadsfrist: 17.10.2019

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) er det ledig en midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen jordmorfag. Stillingen er ledig fra 01.02.20 og har en varighet på ett år fra tiltredelse.

SHA har omlag 3000 studenter og 250 ansatte, som nå er fordelt på ni studielederområder. Stillingen er tilknyttet Master i jordmorfag som er organisert i studielederområde en.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • undervise og veilede på master- og ph.d.-nivå og etter- og videreutdanninger
 • følge opp studenter i praksis
 • kontakt med praksisfeltet
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav:

 • norsk autorisasjon som jordmor med relevant kompetanse på førstestillingsnivåStipendiater som har levert inn sin avhandling oppfordres til å søke.
 • bred klinisk erfaring
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på:

 • erfaring med ulike modeller for organisering av fødselsomsorgen
 • undervisningserfaring fra UH-sektoren
 • erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode
 • internasjonal erfaring
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • gode pedagogiske evner
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • initiativrik og positivt engasjement
 • entusiastisk, visjonær og tilpasningsdyktig

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr;

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • rom for faglig utvikling og tverrfaglig samarbeid
 • et kreativt og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor. Lønn kroner 532 300-691 400 pr. år. Lønnstrinn 60-74. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Victoria Telle Hjellset, 932 00 105.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Dokumenter som må vedlegges søknaden:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider

Søknadsfrist: 17.10.2019

Ref: 19/09831

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen