Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor - atferdsvitenskap (19/07261)

Søknadsfrist: 19.07.2019

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap, er det en ledig midlertidig stilling i ett år som førsteamanuensis/førstelektor. Stillingen er knyttet til masterprogrammet i atferdsvitenskap med planlagt tiltredelse 15.08.19.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og evt. etter- og videreutdanninger
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger, samt utvikling av høy utdanningskvalitet
 • utføre faglige administrative oppgaver
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav:

 • førstestillingskompetanse innenfor relevant fagområde. Stipendiater som er i sluttfasen av sin ph.d. oppfordres til å søke
 • har god kunnskap om atferdsanalyse generelt, og spesifikk kunnskap om atferdsøkonomi. Stillingen passer for en psykolog/atferdsviter
 • har god kunnskap om organisasjonspsykologi og ledertrening
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og ett skandinavisk språk.

Generelle kriterier for ansettelse i førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er fordel at du:

 • har erfaring med å jobbe i labgruppe eller forskningsgruppe, og kan trekke studenter og kolleger inn i forskningen
 • har forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • har undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer
 • har god digital kompetanse
 • har potensial for prosjektakkvisisjon

Vi ønsker deg som:

 • har god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • har personlige integritet, er lojal og fleksibel
 • er en dyktig formidler som trives i undervisningssituasjonen
 • er initiativrike og selvstendig
 • har stor arbeidskapasitet
 • er god på å bygge og vedlikeholde faglig nettverk

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

SøknadInnen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert og du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen, [email protected]

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og spennende fag- og forskingsmiljø
 • deltakelse i en forskningsgruppe
 • kontakt med en mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis 1011/ førstelektor 1198. Lønn kroner 532 300-691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysningerØnsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Ingunn Sandaker, 67 23 64 34 / 901 31 293
 • for spørsmål av administrativ karakter kontakt HR-rådgiver Sofie Rabo Carlsen, [email protected]

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 19.07.2019

Ref: 19/07261

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen