Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis - Institutt for fysioterapi

Søknadsfrist: 17.10.2019

Vil du undervise og forske ved landets største fysioterapiutdanning?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi er det ledig en 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis. Stillingen er ledig omgående og til og med 31.03.2020 med mulighet for forlengelse.

Stillingen kan eventuelt deles i to 50% stillinger. Søkere som ønsker dette bes presisere det i søknaden.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi og masterstudium i rehabilitering og habilitering samt flere videreutdanninger. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet og ved instituttet er det tre forskningsgrupper med stor aktivitet.

Fakultet for helsevitenskap har to doktorgradsprogram, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise og veilede bachelorstudenter i fysioterapi
 • undervisning og veiledning på masternivå og PhD-nivå må også påregnes
 • videreutvikle emner med en studentaktiv profil
 • sensurering og utvikling av vurderingsformer
 • drive forskningsvirksomhet som styrker forbindelseslinjene mellom FoU, utdanning og praksisfelt
 • delta i og lede forskningsprosjekter
 • delta i og utvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet

Vi søker deg som har

 • d.-grad innenfor helsevitenskap
 • bachelorgrad i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • solid kompetanse i undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling i fysioterapi
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • erfaring fra forskning og ledelse av forsknings- og utviklingsaktiviteter
 • bred klinisk erfaring
 • godt kjennskap til norsk helsevesen
 • dokumentert pedagogisk utdanning

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeidsevner, evne til å lytte og søke gode løsninger
 • har evne til å jobbe selvstendig med stor arbeidskapasitet
 • er innovativ og initiativrik
 • god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknad

Du må sammen med din søknad laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis. Lønn kroner 532 300-691 400 pr. år, ltr. 60-74. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 17.10.2019

Ref: 19/10190

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen