Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis innen vann- og miljøteknikk

Søknadsfrist: 24.11.2019

Har du lyst til skape morgensdagens vanningeniører? Og har du erfaring fra renseteknologi for vann og avløp? Da er dette jobben for deg!

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis innen vann- og miljøteknikk.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag.

Faggruppen for vann- og miljøteknikk (WESH-gruppen) består for tiden av fire professorer, én professor II, to professor emeriti, to postdoktorer og én forsker, i tillegg til ca. 10 PhD-studenter. Gruppen har ansvar for det femårige studieprogrammet i vann- og miljøteknikk. For tiden uteksamineres det ca. 35 masterkandidater i året. Som en følge av økt antall studenter, skal bemanningen ved studieprogrammet styrkes.

Det er også vedtatt at et nasjonalt bransjesenter for vanninfrastruktur skal etableres på Ås, med særlig vekt på transportsystemer, for å møte vannbransjens behov for opplæring, undervisning og faglig utvikling/innovasjon.

Tradisjonelt sett er det en arbeidsfordeling i faggruppen der én side tar seg av vannkvalitet og renseteknikk mens den andre siden tar seg av hydraulikk, ledningsteknikk og transportsystemer, samt overvannshåndtering. Siden vi er i ferd med å styrke transportsiden betydelig med to fulltidsstillinger i tillegg til de eksisterende kapasitetene, leter vi nå etter en kandidat som kan styrke de konvensjonelle vannforsynings- og avløpsbehandlingsprosessene.

Les mer om stillingen her.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på bachelor- og masternivå, primært innen renseprosesser for vann, avløpsvann og slam.
 • Videreutvikling og modernisering av studieprogrammet i vann- og miljøteknikk
 • Forskning og utvikling i tillegg til initiering og ledelse av prosjekter, hovedsakelig relatert til behandlingsprosesser og høyere vannutdanning i en internasjonal kontekst
 • Veiledning av master- og doktorgradsstudenter
 • Administrativt arbeid

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves (se også linken: «les mer om stillingen»):

 • Mastergrad, eller tilsvarende grad, i teknologi eller ingeniørfag innenfor et relevant fagområde.
 • Doktorgrad i teknologi eller ingeniørfag innenfor et relevant fagfelt.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse basert på utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk
 • Erfaring fra anvendt forskning og/eller utvikling av teknologi og systemløsninger innenfor fagområdet.
 • Tilstrekkelig bred erfaring med undervisning i brede grunnfag i vann- og miljøteknikk.
 • Ferdigheter i vannkvalitetsanalyse – generelt og avansert.
 • Flytende (C2) i muntlig og skriftlig engelsk og ha grunnleggende (B1) kunnskaper i et skandinavisk språk
 • Erfaring med og kunnskap om vannsektoren i Norge og/eller EU, inkludert forskrifter
 • Erfaring med å lede/koordinere prosjekter med internasjonale partnere

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Minst mellomliggende nivå (B2) i et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig, på grunn av undervisning- og FoU-behov i norsk vannsektor
 • Minst mellomliggende nivå (B1) i et annet språk (fortrinnsvis kinesisk eller russisk) på grunn av eksisterende og planlagte samarbeid for forskningsgruppa
 • Kompetanse innenfor flere tematiske områder som er relevante for stillingen. Eksempler kan være: Behandling av vann og/eller avløpsvann, slambehandling, vann og avløp i kommunale planprosesser, klimaeffekter på vann- og avløpssystemer, vannsystemer i kaldt klima, modellering, digitale systemer for drift og styring av vanninfrastruktur, inkludert cybersikkerhet, BigData og digitalisering av vannsektoren, grønn og sirkulær økonomi, MLD/ZLD/LCA, Water footprint og andre konsepter
 • Erfaringer med å vurdere samspillet mellom vanntransport og vannkvalitet Generell kompetanse innen eksperimentell design, analyse og rapporteringsevner.
 • Erfaring med prosjektanskaffelse, styring og utførelse
 • Erfaring med og kunnskap om relevante programvarepakker brukt i ingeniørpraksis
 • Dokumenterte pedagogiske ferdigheter, spesielt med bruk av digitale verktøy i undervisningen

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse.

Personlige egenskaper

Det kreves:

 • En genuin interesse for undervisning og formidling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Egnethet og motivasjon for faglig ledelse innen undervisning, forskning og administrasjon
 • Egnethet og motivasjon for å opprette en sterk forskergruppe og delta i et tverrfaglig nettverk for forskere
 • Kreativitet og evne til å sette i gang prosjekter, skaffe finansiering og lede forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Interesse for internasjonale FoU- og/eller utdanningsprosjekter
 • Interesse for innovasjon og samarbeid med industrien

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 65-77) (NOK 583 900 -741 300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Professor Harsha Ratnaweera (representerer vanngruppa/WESH), tlf: +47 67231587, e-post: [email protected]
 • Førsteamanuensis Leif Daniel Houck (seksjonsleder): tlf. 93264423, e-post [email protected]

Generell informasjon til søkere

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 24.11.2019

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/04117 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen (24.11.2019).

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen