Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis innen husdyrreproduksjon

Søknadsfrist: 04.12.2019

Om stillingen

Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Stasjonærklinisk seksjon, er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis innen husdyrreproduksjon. Den som ansettes vil få et særlig ansvar for å utvikle faglig aktivitet innen reproduksjon hos storfe.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Institutt for Produksjonsdyrmedisin har 4 seksjoner og i underkant av 100 ansatte. De 3 seksjonene ved Adamstuen, Oslo omfatter medisinsk og kirurgisk klinikk for produksjonsdyr, ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr, reproduksjon hos produksjonsdyr, hest og familiedyr, forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har virksomhet konsentrert rundt småfe og gris.


Hovedoppgaver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, forskning samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Instituttet tar også del i etter- og videreutdanning av veterinærer.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, klinisk arbeid, forskning, veiledning og formidling innen fagområdet husdyrreproduksjon, med særlig fokus på storfe
 • Særlig ansvar for å utvikle besetningsrettet aktivitet innen fagområdet reproduksjon hos storfe
 • Samarbeid med og deltakelse i undervisning innen besetningsmedisin på Seksjon for besetningstjenester
 • Medansvar for undervisning i reproduksjon på alle dyrearter på Stasjonærklinisk seksjon

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk eksamen med norsk autorisasjon
 • Doktorgrad innen relevant tema
 • Relevant vitenskapelig kompetanse
 • God kunnskap om og interesse for husdyrreproduksjon med spesiell vekt på storfe
 • Dokumentert klinisk erfaring og kompetanse innen husdyrreproduksjon, spesielt innen besetningsrettet arbeid
 • God pedagogisk kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Undervisningserfaring innen fagområdet husdyrreproduksjon, spesielt innen reproduksjon hos storfe
 • Administrativ erfaring

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Initiativrik
 • Motivasjon for undervisning

Annet

 • Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse
 • Førerkort klasse B er nødvendig
 • Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 542.400-741.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Seksjonsleder Lisbeth Hektoen, tlf: +47 67 23 21 76 / +47 99 70 79 31, eller e-post: [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket ref. 19/05070 til NMBU, Fakultet for Produksjonsdyrmedisin, Stasjonærklinisk seksjon, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen (dd.mm.år).

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk på stillingen