Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis innen epidemiologi

Søknadsfrist: 04.12.2019

Om stillingen

Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Seksjon for besetningstjenester, er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis innen epidemiologi.

Den som ansettes vil få et spesielt faglig ansvar for å utvikle undervisningen i epidemiologi i den nye studieplanen for veterinærstudiet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen.

Betenkning fås ved å kontakte seksjonsleder Marit Nesje, [email protected]

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, forskning, og formidling innenfor epidemiologi.
 • Lede arbeidet med å utvikle og implementere nytt undervisningsopplegg i epidemiologi for veterinær- og dyrepleierstudenter.
 • Veiledning av doktorgradsstudenter og bidra til videre- og etterutdanning.
 • Søke om og utvikle forskningsprosjekter innen området, både egne prosjekter og som analysestøtte til andre forskere ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning som veterinær
 • Norsk doktorgrad innen epidemiologi eller tilsvarende. Eventuelt tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Gode pedagogiske evner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Undervisningserfaring innen fagområdet for aktuell målgruppe
 • Erfaring med å utvikle nye undervisningsopplegg
 • Kompetanse innen databehandling og/eller matematiske fag

Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk.

Du må:

 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være motivert for undervisning
 • Ha evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Være initiativrik

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 542.400-741.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Seksjonsleder Marit Nesje tlf: +47 67232166 / +47 90855634 eller e-post: [email protected]

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/ 05320 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen (dd.mm.år).

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen