Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis innen Business Analytics

Søknadsfrist: 16.08.2019

Om stillingen

Handelshøyskolen ved NMBU er inne i en sterk utviklingsperiode. Vi akkrediterer oss i AACSB, vi har styrket vår satsning på globale utfordringer og bærekraft, og vi utvikler digital kompetanse både for forskere og studenter. Alle kandidater som uteksamineres hos oss har kunnskap om globale utfordringer og hvordan økonomer kan bidra til varig utvikling.

NMBU

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Vi søker nå etter deg som vil være med å bygge Norges beste utdanning av økonomer som kan bidra til en samfunns- og miljømessig bærekraftig utvikling. Vi har ledig en fast stilling som førsteamanuensis innen Business Analytics.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene i stillingen er undervisning og forskning innenfor fagområdet business analytics.

Dette inkluderer:

  • Undervisning i eksisterende emner på studieprogrammene vi tilbyr, og også bidra til å skape nye emner i tråd med utviklingen innenfor faget.
  • Veiledning av studenter
  • Forskning og formidling innenfor fagfeltet
  • Ivareta administrative og andre fellesoppgaver ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves doktorgrad innenfor fagfeltet. Kandidater som er i ferd med å avslutte sitt doktorgradsstudium, og som har fremvist et godt forskerpotensial, vil bli vurdert. Den som ansettes må kunne dokumentere anvendt forskning med relevans for fagområdene i våre studier. Kandidater som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende felt vil bli prioritert:

  • Maskinlæring
  • Statistikk og økonometri
  • Prognoseteknikker
  • Operasjonsanalyse

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk. Det kreves ferdigheter til å undervise i et skandinavisk språk. Søkere som ikke behersker dette forplikter seg til å lære tilstrekkelig norsk innen to år etter ansettelse.

Personlige egenskaper/egnethet

Handelshøyskolen ved NMBU er et energisk miljø med stor åpenhet og takhøyde. Vi ønsker medarbeidere som aktivt bidrar sosialt og faglig i samspill med kolleger.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 65-77) (NOK 583 900 – 741 300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 16.08.2019

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/03078 til NMBU, Handelshøyskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 16. juli 2019.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen