Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis innen veterinær samfunnsmedisin og dyrevern

Søknadsfrist: 04.12.2019

Om stillingen

Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Seksjon for besetningstjenester, er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis innen veterinær samfunnsmedisin og dyrevern. Den som ansettes vil i tillegg til undervisning innen offentlig veterinærmedisin (rettsmedisin) få et særlig ansvar for å utvikle faglig aktivitet innen dyrevern og veterinærers samfunnsansvar.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Institutt for Produksjonsdyrmedisin har 4 seksjoner og i underkant av 100 ansatte. De 3 seksjonene ved Adamstuen, Oslo omfatter medisinsk og kirurgisk klinikk for produksjonsdyr, ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr, reproduksjon hos produksjonsdyr, hest og familiedyr, forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har virksomhet konsentrert rundt småfe og gris.


Hovedoppgaver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, forskning samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Instituttet tar også del i etter- og videreutdanning av veterinærer.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning innen offentlig veterinærmedisin, dvs. relevant regelverk for dyrehelsepersonell
 • Kompetansebygging, nettverksbygging, undervisning, ekstern formidling og forskning (utvikling av tverrfaglige søknader/prosjekter) innenfor temaet vanskjøtsel og mishandling av dyr og sammenhengene mellom dyremishandling og vold mot mennesker.
 • Undervisning og forskning innen generell dyrevelferd med særlig vekt på menneske-dyr-forhold og dyrevelferd på besetningsnivå
 • Undervisning i veterinær samfunnsmedisin
 • Faglig støtte for Mattilsynet og andre aktører om temaer knyttet til dyrevelferdskriminalitet
 • Administrative oppgaver knyttet til undervisning
 • Planlegging og organisering av etterutdanningskurs innen fagområdet vanskjøtsel og mishandling
 • Forskning og undervisning innen forebyggende helsearbeid og dyrevelferd på besetningsnivå (herunder menneske-dyr-forhold)

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk eksamen med norsk autorisasjon
 • Norsk doktorgrad innen dyrevelferd, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Europeisk spesialistgrad innen fagområdet dyrevelferd, etikk og lovgivning (Dip ECAWBM (AWSEL))
 • Erfaring med kursutvikling innen relevante fagområder
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og kompetanse innen bruk av relevante metoder (inkludert statistiske metoder) fra de tilgrensende fagområdene
 • Erfaring med fagformidling eksternt, tilpasset ulike målgrupper, inkl. formidling i media
 • Undervisningserfaring
 • Erfaring med vurdering av dyrevelferd hos produksjonsdyr
 • Erfaring med å søke om og få innvilget midler til forskning og annet prosjektarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team, fleksibilitet
 • Motivasjon for undervisning
 • Evne til å bygge og vedlikeholde tverrfaglig nettverk

Annet

 • Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse
 • Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 542.400-741.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Seksjonsleder Marit Nesje, tlf: +47 67 23 21 66 / +47 90855634, eller e-post: [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post 19/ 04944 til NMBU Veterinærhøgskolen, Seksjon for besetningstjenester, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen (dd.mm.år).

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Betenkning fås ved å kontakte seksjonsleder Marit Nesje, [email protected]

Søk stillingen