Ledig stilling ved Lovisenberg diakonale høgskole

Førsteamanuensis tilknyttet master i avansert klinisk sykepleie

Søknadsfrist: 01.11.2019

LDH er tildelt økt ansvar for å kvalifisere spesialsykepleiere og utvider fagmiljø og forskning ved mastergradsprogrammet i avansert klinisk sykepleie. Vi lyser derfor ut to nyopprettede faste stillinger, for tiltredelse august 2020 eller etter nærmere avtale.

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole – LDH – er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk gjerne våre nettsider www.ldh.no for nærmere informasjon.

Stillingene er primært knyttet til masterprogrammets spesialisering i intensivsykepleie, og vi søker personer med førstekompetanse i tillegg til spisskompetanse innenfor intensivsykepleie. Det er mulig å søke på deler av full stilling, oppgi i så fall ønsket stillingsprosent i søknad. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan det være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor.

Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie utdanner til pasientbehandling, innovasjon og kvalitetsforbedring. LDHs utviklings- og forskningsarbeid har hovedfokus på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning, og den som tilsettes forventes å delta i relevant forskningsgruppe ved høgskolen. Vi samarbeider tett med helseforetakene, blant annet gjennom kombinasjonsstillinger, og er til stede med høgskolens ressurser der høyteknologisk behandling møter mennesker i sårbare situasjoner.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle mastergradsprogrammet i avansert klinisk sykepleie
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier og individuell veiledning på masteroppgaver
 • Bidra til forskning og utviklingsarbeid gjennom nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med spisskompetanse/videreutdanning i intensivsykepleie
 • Akademisk kompetanse på doktorgradsnivå
 • Erfaring fra pasientnære fagutviklings- og forskningsprosjekt
 • Høyskolepedagogisk basiskompetanse. Søkere som ikke innehar dette, må kvalifisere seg innen 2 år fra tiltredelse. LDH tilbyr kvalifiserende studier
 • Erfaring fra studentundervisning og veiledning
 • Oppdatert klinisk kompetanse
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode engelskkunnskaper

Det henvises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, sist endret 01.09.2019, med krav om utdanningsfaglige kvalifikasjoner ved tilsetting som førsteamanuensis.

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Evne til å inspirere gjennom kvalitet og faglig entusiasme

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristens utløp må følgende sendes elektronisk

 • Søknad
 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider
 • Pedagogisk mappe

For aktuelle søkere til førsteamanuensis vil innsendte vitenskapelige arbeider bli gjenstand for vurdering av sakkyndig komité. Dersom søker har arbeider som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR v/Vera Eilertsen: [email protected]

Pedagogisk mappe:

Utdanningsfaglige kvalifikasjoner vil bli vurdert ved LDH på bakgrunn av søkers dokumentasjon i pedagogisk mappe. Dette er søkerens systematiske og samlede fremstilling som kan omfatte gjennomført kompetanseprogram, relevante kurs, egen praktisk undervisning/veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid på universitets- og høyskolenivå.

Det gjennomføres prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger

Øvrige opplysninger

Stillingen som førsteamanuensis er plassert i stillingskode 1011, høgskolelektor i stillingskode 1008.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 01.11.2019

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS