Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i avdelingen for master, etter- og videreutdanning, masterstudiet i avansert klinisk sykepleie

Søknadsfrist: 21.01.2019

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole - LDH - er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som et eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk våre nettsider www.ldh.no for nærmere informasjon.

For å styrke fagmiljø og forskning ved mastergradsprogrammet i avansert klinisk sykepleie samt høgskolens videreutdanninger, lyser LDH ut 100% fast stilling ledig fra 2019 og 50% engasjementstilling i perioden 1.8.2019 – 30.6.2020. Stillingene er primært knyttet til master i avansert klinisk sykepleie spesialisering i intensivsykepleie, og vi søker derfor personer med førstekompetanse i tillegg til spisskompetanse innenfor intensivsykepleie.

Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie utdanner til pasientrettede funksjoner, innovasjon og kvalitetsforbedring. LDHs utviklings- og forskningsarbeid har hovedfokus på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning. Forskningsgrupper er etablert, og personen som tilsettes forventes å delta i relevant gruppe.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier og individuell veiledning på masteroppgaver
 • Videreutvikle mastergradsprogrammet i avansert klinisk sykepleie og bidra inn i annet relevant utviklingsarbeid
 • Være pådriver for og bidra til forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med spisskompetanse/videreutdanning i intensivsykepleie
 • Akademisk kompetanse på doktorgrads-/førstelektornivå
 • Erfaring fra pasientnære fagutviklings- og forskningsprosjekt
 • Praktisk pedagogisk utdanning og erfaring fra studentundervisning og veiledning. Pedagogisk utdanning må eventuelt gjennomføres i løpet av to år
 • Oppdatert klinisk kompetanse
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode engelskkunnskaper

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Evne til å inspirere gjennom kvalitet og faglig entusiasme

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristens utløp må følgende sendes elektronisk

 • Søknad
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Attester og vitnemål
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider

For aktuelle søkere vil innsendte vitenskapelige arbeider bli gjenstand for vurdering av sakkyndig komité. Dersom søker har arbeider som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR v/Vera Eilertsen: [email protected]

Det gjennomføres prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger
 • IA-medlemskap

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode førsteamanuensis/1011 eller førstelektor/1198.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Anne Lene Sørensen, mobil 95827507, E-post [email protected].

Søknadsfrist: 21.01.2019

Søk på stillingen her