Ledig stilling ved OsloMet

Vikariat som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor – Bachelor i prehospitalt arbeid - Paramedic

Søknadsfrist: 10.08.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig ett års 100 % vikariat som førsteamanuensis / førstelektor innen prehospitalt arbeid – paramedic fra og med 1. august 2020. Hvis det ikke kommer kvalifiserte søkere på førstestillingsnivå kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Det er en mulighet for at vikariatet blir ledig fast etter ett år, og stillingen vil da bli utlyst på nytt med fast ansettelse. Ved ansettelse som førsteamanuensis / førstelektor vil vi tilby ett års vikariat med mulighet for å søke på stillingen ved eventuell utlysning etter ett års ansettelse. Ved ansettelse som universitetslektor vil det kunne være mulighet for forlengelse av vikariatet frem til det er ansatt en person på førstestillingsnivå.

Les mer om fakultetet og instituttet.

Les mer om våre forskergrupper.

Paramedic-utdanningen ved Oslomet søker en engasjert kollega med et brennende ønske om å bidra inn i den daglige oppfølgingen av en proaktiv og engasjert studentgruppe.

Vi ønsker deg som trives med å håndtere selvstendige arbeidsoppgaver og som har høy arbeidskapasitet. Videre er det ønskelig at du trives med å jobbe med varierte arbeidsoppgaver innen undervisning, veiledning og forskning. Du må være innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med syv forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater. Dersom du innehar førsteamanuensis/førstelektor kompetanse vil du bli tildelt forskningstid og en unik mulighet til å påvirke det prehospitale forskningsfeltet. Det er nylig søkt om etablering av egen forskningsgruppe for akutt, kritisk syke og skadde. Denne søknaden er i skrivende stund under behandling ved Fakultetet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater relevant innen prehospitalt arbeid (gjelder kun for førsteamanuensis / førstelektor)
 • delta i utviklingen av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • bidra til å planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiet
 • undervisning og veiledning av studenter i teoretiske og kliniske studier
 • sensur ved gjennomføring av teoretiske og praktiske arbeidskrav, samt eksamener
 • oppfølging av studenter i klinisk veiledet praksis i ambulansetjenesten
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • delta- og bidra til utvikling av faglige diskusjoner – og utvikling i et sammensatt og spennende fagteam

Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis kreves relevant helsefaglig doktorgrad

For førstelektor kreves relevant helsefaglig embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For universitetslektor kreves relevant hovedfag eller mastergrad

I tillegg kreves det at førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor har:

 • erfaring fra klinisk relevant akuttmedisinsk arbeid de siste fem år (ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak, legevakt etc.)
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og et skandinavisk språk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på:

 • erfaring med fagutvikling/undervisning/veiledning på høgskole/universitet
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • erfaring med FoU og publiseringsaktivitet innen utdanningens fagområde
 • godt faglig nettverk innen det akuttmedisinske feltet
 • relevant nyere klinisk erfaring

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • tydelig, strukturert og fleksibel
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • høy arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø ved Norges første og største paramedisinutdanning
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs kroner 532 300-691 400 pr. år. Alternativt som 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, kroner 456 400-594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Fungerende studieleder Trine Staff, telefon 91758844.

Søknadsfrist: 10.08.20

Ref:20/05417

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen