LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor i fysioterapi - rehabilitering

Søknadsfrist: 08.03.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for fysioterapi er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen rehabilitering/nevrologisk fysioterapi. Stillingen er ledig fra 01.08.2022.

Les mer om Fakultet for helsevitenskap.Les mer om våre forskergrupper.

Vi ønsker deg som er fysioterapeut med erfaring fra klinisk arbeid, undervisning og forskning/utviklingsarbeid knyttet til fysioterapi i rehabiliteringsfeltet, med særlig fokus på nevrologiske lidelser. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i praksisnær forskning/utviklingsarbeid som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.

Stillingen er i utgangspunktet tilknyttet bachelorutdanningen, men oppgaver på masterutdanningen vil også inngå. Stillingen vil kunne berøres av sammenslåingen av Institutt for fysioterapi og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag fra 01.07.22. Det nye instituttet vil hete Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede studenter i fysioterapi i alle studieår og på alle nivå
 • videreutvikle emner med en studentaktiv profil
 • sensurere og utvikle vurderingsformer
 • bidra inn i faglig utviklingsarbeid som styrker utdanningskvaliteten og gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle kunnskap og forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • aktivt delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknad om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • ha kontakt med praksisfeltet

Kvalifikasjonskrav

 • helserelevant mastergrad
 • bachelorgrad i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • kompetanse innen nevrologisk fysioterapi
 • minimum tre års klinisk erfaring som innen rehabilitering som inkluderer pasienter med nevrologiske lidelser
 • kan vise til aktiv FoUvirksomhet innen rehabiliteringsfeltet
 • erfaring med undervisning og veiledning
 • digital kompetanse og interesse for å utarbeide studentaktive undervisningsopplegg og digitale læringsdesign
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

For førsteamanuensis kreves doktorgrad innen et fagområde som er relevant for fysioterapiutøvelse

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra bruk av studieadministrative verktøy
 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå inklusive innenfor kliniske ferdigheter og digital læringsdesign
 • interesse for utvikling av helseteknologiske løsninger i behandling av pasienter
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.

Vi søker deg som

 • er genuint interessert i studenter og som synes det er spennende å støtte bachelorstudenters læringsvei
 • er utforskende og lyttende og har evne å finne gode løsninger i samarbeid med andre
 • har stor arbeidskapasitet og som trives med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og til tider høyt arbeidspress
 • liker å arbeide selvstendig, er systematisk og grundig og som samtidig har evne til overblikk, retning og framdrift.
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • pedagogiske evner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere eller som mangler dokumenter nevnt ovenfor vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor, lønnstrinn, 60-74 det vil si kroner 543 500-702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Marianne Aars, mobil: +47 93412066

Søknadsfrist: 21.2.2022

Ref: 22/00204

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS