LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor / Førsteamanuensis innen biostatistikk (1-årig vikariat)

Søknadsfrist: 19.09.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte.

KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet.

Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på denne linken.

Brenner du for nyskapende undervisning innen statistikk?

Om stillingen

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har ledig et ettårig vikariat som universitetslektor/førsteamanuensis i biostatistikk. Stillingen inngår i et sterkt faglig fellesskap i faggruppen Bioinformatikk og anvendt statistikk (BIAS).

BIAS har ansvar for undervisning i statistikk og bioinformatikk ved NMBU, veiledning av master- og doktorgradskandidater samt rådgivning av forskere innen statistisk analyse. I tillegg leder vi forskningsprosjekter og gjennomfører ny forskning innen fagområdene biostatistikk, systembiologi og bioinformatikk.

For tiden er det seks faste stillinger i gruppen (to professorer og fire førsteamanuenser), og en førsteamanuensis skal ansettes om kort tid.

Vår pedagogikk er preget av studentaktiv læring og et anvendt fokus. Grunnkursklassene har ca 400 studenter, og byr dermed på særskilte utfordringer og verdifull erfaring i organisering og administrasjon.

NMBU ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Arbeidsoppgaver

Undervise og administrere kurs i statistikk, samt veilede studenter og drive statistisk rådgivning av studenter og ansatte.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Kandidaten må ha en doktorgrad (for førsteamanuensis) eller mastergrad (for universitetslektor) i statistikk eller et nært beslektet felt, samt en akademisk bakgrunn som er relevant for NMBUs undervisnings- og forskningsprofil i statistikk.

Kandidater vil bli vurdert i henhold til følgende kriterier:

  • Undervisnings- og veilednings-erfaring.
  • Pedagogisk og administrativ kompetanse.
  • Erfaring med reproduserbar forskning og lesbar programmering, fortrinnsvis i programmeringsspråket R.
  • Flytende norsk skriftlig og muntlig, da de viktigste introduksjonskursene i statistikk undervises på norsk.
  • Kvalitet, relevans og kvantitet av vitenskapelige publikasjoner.

Personlige ferdigheter:

  • Entusiasme og talent for undervisning og forskning
  • Evne til å samarbeide tverrfaglig.
  • Sterke kommunikasjons- og nettverksferdigheter.
  • Evne til å skape et innbydende og produktivt lærings- og arbeidsmiljø for kolleger og studenter.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 542 400-741 300) eller i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25 (ltr. 54-71)(NOK 490 900 - 722 000), avhengig av kvalifikasjoner.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 19.09.2021.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS