Ledig stilling ved UNIS

Avdelingsleder for Arktisk teknologi

Søknadsfrist: 26.01.2020

Om stillingen

Professor eller førsteamanuensis innen arktisk konstruksjonsteknologi

UNIS

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi.


All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk.

Avdeling for arktisk teknologi (AT) ved UNIS søker kandidater til en heltids, fast stilling som avdelingsleder. Avdelingslederen må ha professor- eller førsteamanuensiskompetanse innen bygningsingeniørfag eller mer spesifikke områder som infrastruktur, is / jord / materialmekanikk, naturlaster, materialteknologi, eller energi og miljø.

For tiden har AT 4 professorer, 9 adjunkt professorer og 2 doktorgradsstudenter. Avdelingen underviser og forsker innen ismekanikk, offshore engineering, laster og konstruksjoner, geoteknikk, arktisk sikkerhet, og miljøteknologi og toksikologi. Avdelingen tilbyr 25 emner på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav

Stillingen har to deler, en fast faglig stilling og et åremål. I åremålsperioden på fire år skal kandidaten fungere som avdelingsleder i arktisk teknologi. Dette inkluderer strategisk forskningsplanlegging, styring av personell og budsjetter, og myndighet til å ta beslutninger om daglige drift. Kandidaten skal sørge for at avdelingens virksomhet drives i samsvar med forskrifter og beslutninger fattet på et høyere ledernivå ved UNIS og i styret ved UNIS. Avdelingsleder er ansvarlig for utvikling av forskning og utdanning ved avdelingen, og den strategiske utviklingen av forskningsgruppen. Avdelingsleder rapporterer til UNIS administrerende direktør og er medlem av ledergruppen ved UNIS.

Satsninger ved avdelingen og viktige oppgaver for avdelingslederen er for tiden videreutvikling og konsolidering av Arktisk Sikkerhetssenter ved UNIS og utvikling av emnetilbud og initiering av forskning innen grønn energi. Bidrag til undervisning i emner og veiledning av studenter på bachelor-, master- og ph.d. nivå er en del av arbeidet.

Kandidatens bakgrunn kan være fra forskjellige ingeniørområder, forutsatt at kandidaten kan bidra til gjennomføring av sentrale emner ved avdelingen. En bred og tverrfaglig bakgrunn er fordelaktig. Det kreves erfaring fra, og kjennskap til, norsk høyskole og/eller universitetssektor. Praksis fra ingeniørbedrifter eller fra forskningsinstitutter er fordelaktig.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning. Det er viktig at kandidaten har evnen til å jobbe selvstendig og i team, har en positiv holdning og fleksibilitet, og har gode kommunikasjonsevner og er i stand til å representere UNIS.

Søkere til stillingen må sende inn et forslag (ca. 2 sider) til forskningsplan for en 5-års periode. Den som ansettes kan få ansvar for undervisning på bachelor-, master- eller ph.d.-nivå, og forventes å veilede studenter på master eller ph.d-nivå. Alle ansatte på avdelingen oppfordres til å utvikle undervisning innen sitt felt på UNIS. Søkere oppfordres til å vedlegge en undervisningsmappe eller lignende, som skisserer en undervisnings- og læringsfilosofi, undervisningserfaring og egen utvikling i undervisning og læring. Formell pedagogisk opplæring i universitetspedagogikk er en fordel.

Professorkvalifikasjoner må dokumenteres fordi UNIS ikke vurderer søkere til professorater.

Vi tilbyr

  • Betalt reise- og flyttekostnader for deg og din familie ved oppstart av stillingen
  • Tilskudd til årlig feriereise i samsvar med gjeldende regelverk
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Tjenestebolig

Lønn

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Lønn blir fastsatt ut fra erfaring/ansiennitet. Ansatte ved UNIS mottar et årlig Svalbardtillegg, for tiden på kr. 34 560,-. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonsfond og 8,2 % i trygdeavgift. Inntektsskatten på Svalbard er 8 prosent.

Utvelgelse og ansettelse

En vitenskapelig komité skal vurdere og rangere søkerne. Aktuelle søkere blir invitert til intervju og prøveforelesning. Avgjørelse om ansettelse blir tatt av UNIS sitt styre.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen rettes til:

  • Avdelingsleder for Arktisk teknologi, professor Arne Aalberg, telefon: +47 976 42 898, e-post: [email protected] eller
  • HR v/Olaf Kr. S. Holm telefon: +47 481 24 587 e-post: [email protected]

Søknadsfrist 12. januar 2020

Søknad sendes elektronisk via link på www.jobbnorge.no

Til søknaden må det vedlegges:

  • En fullstendig liste over publikasjoner og tidligere bevilgede forskningsmidler
  • Utdannings-, pedagogikk- eller undervisningsbevis (inkludert en liste over tidligere veiledede master- og doktorgradsstudenter, der dette er aktuelt)
  • Fem utvalgte publikasjoner som er relevante for denne stillingen
  • Forskningsplan for en 5-årsperiode (ca. 2 sider)

UNIS kan be om ytterligere dokumentasjon av deler eller den komplette vitenskapelige produksjonen som er beskrevet av søkerne.

Du kan be om å få søknaden din unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25. Forespørselen må begrunnes. UNIS vil avgjøre om søknaden vil bli unntatt offentligheten eller ikke, basert på begrunnelsen og forskriftene i Offentlighetsloven. Hvis søknaden ikke blir unntatt offentligheten vil kandidaten bli kontaktet.

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bl.a. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søk på stillingen