Ledig stilling ved UNIS

Avdelingsleder for arktisk biologi

Søknadsfrist: 26.01.2020

Om stillingen

Professor eller førsteamanuensis innen arktisk biologi

Avdeling for arktisk biologi søker kandidater til en fulltids fast stilling som avdelingsleder og professor/førsteamanuensis i arktisk biologi. For tiden består avdelingen av tre professorer, fire førsteamanuenser, åtte professorer II, seks doktorgradsstudenter og postdoktorstipendiater, og to teknisk/administrative stillinger.

UNIS

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi.


All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk.

Avdelingen utfører forskning og utdanning innen arktisk marin og terrestrisk biologi, og tilbyr i dag 22 emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Avdelingen er opptatt av en integrert tilnærming til den høy-arktiske biologien, og feltarbeid og feltsikkerhet er viktig i vår forskning og utdanning. Ytterligere informasjon om avdelingen finner du på www.unis.no.

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav

Stillingen har to deler, en fast faglig stilling og et åremål. I åremålsperioden på fire år skal kandidaten fungere som avdelingsleder i arktisk biologi. Dette inkluderer strategisk forskningsplanlegging, styring av personell og budsjetter, og myndighet til å ta beslutninger om daglige drift. Kandidaten skal sørge for at avdelingens virksomhet drives i samsvar med forskrifter og beslutninger fattet på et høyere ledernivå ved UNIS og i styret ved UNIS. Avdelingsleder er ansvarlig for utvikling av forskning og utdanning ved avdelingen, og den strategiske utviklingen av forskningsgruppen. Avdelingsleder rapporterer til UNIS administrerende direktør og er medlem av ledergruppen ved UNIS.

Kandidaten vil ha en stilling som professor/førsteamanuensis i arktisk biologi. Den vitenskapelige bakgrunnen og forskningsfokuset til kandidaten må være i samsvar med de tre strategiske forskningsområdene ved avdelingen: Effektene av klimaendringer på arktisk biologi, sesongvariasjon, og dynamikk av arter og økosystemer.

Kandidaten må kunne dokumentere forskning og undervisning av høy kvalitet. Det kreves erfaring fra, og kjennskap til norsk høyskole og/eller universitetssektor. Det stilles også krav om strategisk forskningsledelse og om undervisningsplanlegging på universitetsnivå. Forsknings- og felterfaring fra polare økosystemer er nødvendig.

Vi søker kandidater med et veletablert nasjonalt og internasjonalt nettverk. En integrert tilnærming vil bli sett på som fordelaktig. Søkeren vil bli evaluert i forhold til avdelingens forskningsprofil og strategisk plan.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning. Det er viktig at kandidaten har evnen til å jobbe selvstendig og i team, har en positiv holdning og fleksibilitet, og har gode kommunikasjonsevner og er i stand til å representere UNIS.

Søkere til stillingen må sende inn et forslag (ca. 2 sider) til forskningsplan for en 5-års periode. Den som ansettes kan få ansvar for undervisning på bachelor-, master- eller ph.d.-nivå, og forventes å veilede studenter på master eller PhD-nivå. Alle ansatte på avdelingen oppfordres til å utvikle undervisning innen sitt felt på UNIS. Søkere oppfordres til å vedlegge en undervisningsmappe eller lignende, som skisserer en undervisnings- og læringsfilosofi, undervisningserfaring og egen utvikling i undervisning og læring. Formell pedagogisk opplæring i universitetspedagogikk er en fordel. Avdelingen har fokus på utdanningskvalitet i et Senter for Fremragende Undervisning (SFU): http://www.bioceed.no. Alle kvalifikasjoner må dokumenteres da UNIS ikke gjør egne vurderinger av professor-kompetanse.

Professorkvalifikasjoner må dokumenteres fordi UNIS ikke vurderer søkere til professorater.

Ansettelsesvilkår

Avdelingslederstillingen er 4 årig, med mulighet for forlengelse. Halvparten av tiden er avsatt som leder for avdelingen, og halvparten til forskning og/eller undervisning. Ved utløp av 4 års perioden som avdelingsleder går den ansatte til fast stilling som professor/førsteamanuensis i avdelingen. Stillingen krever tilstedeværelse på UNIS.

Vi tilbyr

Lønn

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Lønn blir fastsatt ut fra erfaring/ansiennitet. Ansatte ved UNIS mottar et årlig Svalbardtillegg, for tiden på kr. 34 560,-. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonsfond og 8,2 % i trygdeavgift. Inntektsskatten på Svalbard er 8 prosent.

Utvelgelse og ansettelse

En vitenskapelig komité skal vurdere og rangere søkerne. Aktuelle søkere blir invitert til intervju og prøveforelesning. Avgjørelse om ansettelse blir tatt av styret ved UNIS.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen rettes til:

  • Avdelingsleder for arktisk biologi, professor Børge Damsgård, telefon: +47 93 00 33 14, e-post: [email protected] eller
  • HR v/Lene Ballo Kvam, telefon: +47 402 13 474 e-post: [email protected]

Søknadsfrist 12. januar 2020

Søknad sendes elektronisk via link på www.jobbnorge.no

Til søknaden må det vedlegges:

  • En fullstendig liste over publikasjoner og tidligere bevilgede forskningsmidler
  • Utdannings-, pedagogikk- eller undervisningsbevis (inkludert en liste over tidligere veiledede master- og doktorgradsstudenter, der dette er aktuelt)
  • Fem utvalgte publikasjoner som er relevante for denne stillingen
  • Forskningsplan for en 5-årsperiode (ca. 2 sider)

UNIS kan be om ytterligere dokumentasjon av deler eller den komplette vitenskapelige produksjonen som er beskrevet av søkerne.

Du kan be om å få søknaden din unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25. Forespørselen må begrunnes. UNIS vil avgjøre om søknaden vil bli unntatt offentligheten eller ikke, basert på begrunnelsen og forskriftene i Offentlighetsloven. Hvis søknaden ikke blir unntatt offentligheten vil kandidaten bli kontaktet.

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bl.a. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søk på stillingen