Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i musikk ved barnehagelærerutdanningen

Søknadsfrist: 14.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i musikk ved barnehagelærerutdanningen, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand og Campus Grimstad.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Se Fakultet for kunstfag.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr bachelor- og masterutdanning i utøvende klassisk musikk, samt årsstudiet i musikk. I tillegg tilbyr instituttet en rekke emner innenfor EVU (Etter- og videreutdanning), barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og en tverrfaglig master i kunstfag.

Fakultetets FoU-aktiviteter er knyttet til forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid. Det tildeles FoU-tid etter søknad. Den som tilsettes i stillingen vil bli tilknyttet FoU-plattform KiK–Kunst i kontekst, og det forventes en aktiv deltagelse i en av forskningsgruppene: REMP- Reconfiguring Early Modern Performance, Kunst og barn & unge, Kunst og konflikt eller Kunst og sosiale relasjoner. For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon på www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning innen barnehagelærerutdanningen (BLU). Dette innebærer musikkdelen av det obligatoriske kunnskapsområdet «Kunst, kultur og kreativitet», samt valgbar fordypning og eventuelle bacheloroppgaver med fokus på musikk. Det kan også bli aktuelt å bruke søkerens kompetanse på årsstudiet i musikk og andre emner ved instituttet. Den som ansettes må kunne ivareta studieprogramledelse, faglig administrasjon og praksisoppfølging, bidra til den daglige driften av studieprogrammene og drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende innen fagfeltet.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg kreves meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkere bør ha særlig kompetanse fra barnehagesektoren gjennom egen profesjonsutdanning, undervisningserfaring og/eller forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Søkere bør også kunne vise til vitenskapelig kunstfaglig-/kunstdidaktisk FoU-produksjon eller relevant kunstnerisk utviklingsarbeid. Undervisningserfaring fra høgskole/universitet vil være en fordel.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, kommunikasjons- og samarbeidsevne, god evne til organisering, og evne til å arbeide systematisk og målrettet.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et miljø med mangfold
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 – 667 200 bto pr år, eller kode 1198 førstelektor, kr 552 800 – 667 200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 449 300 – 594 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

• CV• attester og vitnemål

• liste over publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter

• dokumentasjon av inntil 10 vitenskapelige arbeider (publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 14.11.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

  • seniorrådgiver personal Tone Elisabeth Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected]

Søk på stillingen