Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor i engelskdidaktikk

Søknadsfrist: 18.12.2019

Ønsker du å utdanne morgendagens engelsklærere og utvikle forskningsbasert engelskdidaktikk?

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig to stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i engelskdidaktikk, en fast med ansettelse fra 01.08.20, og inntil en midlertidig med ansettelse for perioden 01.08.20-31.07.21.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

• undervise og veilede på bachelor-, master- og etter- og videreutdanninger

• gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid

• delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

• delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

• følge opp studenter i praksis

• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

• aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet

• formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig

• ha kontakt med skoler og skoleeiere

• aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

• utføre faglig-administrative oppgaver

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

Kvalifikasjonskrav:

For førsteamanuensis kreves doktorgrad i engelsk med didaktisk relevans, eller tilsvarende.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i engelsk og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Dersom det på grunn av manglende søkergrunnlag eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Fortrinnsvis vil dette være søkere som har påbegynt kvalifisering for førstestilling. For universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på:

• innsikt om skoleutvikling og erfaring fra skoleutvikling spisset mot engelskfaget, eller god kunnskap om og undervisningserfaring med engelsk didaktikk med særlig fokus på språkstruktur (fonetikk, grammatikk ol.) og språkbevissthet

• kjennskap til og/eller erfaring fra engelskfaget i norsk skole

• forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen

• erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

• undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer

• pedagogiske evner

• god digital kompetanse

• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

• CV, attester og alle sider av vitnemål

• liste over vitenskapelig arbeider

• inntil ti vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling, og en sammenfatning av disse

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr:

• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet

• deltakelse i forskningsgruppe

• mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø

• et kreativt og inspirerende fagmiljø

• kontakt med mangfoldig studentgruppe

• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingene lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1011 som førsteamanuensis og 1198 som førstelektor, lønnstrinn 60-74, fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år. Universitetslektor avlønnes i kode 1009, og lønnstrinn 51-66, fra kr 456 400,- til kr 594 400,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

• Nanna Paaske, studieleder, e-post [email protected]

• Dragana Surkalovic, seksjonsleder, e-post [email protected]

Vil du søke på stilling må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/11416

Logg inn og søk stillingen

Kontakt

Søknadsfrist: 18.12.2019