LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førsteamanuensis / Professor i helsevitenskap

Søknadsfrist: 05.02.2022

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Health Sciences

School of Health Sciences (ScHS) består av to institutter; Institutt for helse og trening og Institutt for psykologi, pedagogikk og juss. ScHS tilbyr forskningsbasert utdanning både på bachelor- og masternivå i tillegg til flere etter- og videreutdanningsprogrammer. Fagområdene helsefag, pedagogikk, psykologi og juss har alle mennesket i sentrum om enn på ulike måter. Mens helsefagene har fokus på helsefremming, forebygging, rehabilitering og behandling, har pedagogikk og psykologi menneskelig læring og utvikling som sine fokusområder. De juridiske problemstillingene har fokusområder som arbeidsrett, markedsrett og helserett.

Institutt for helse og trening og Institutt for psykologi, pedagogikk og juss. Institutt for helse og trening vil i 2022 består av rundt 35-40 ansatte, og tilbyr i dag to mastergrader, syv bachelorgrader og tre årsenheter innenfor biomedisin, fysisk aktivitet, coaching og trening, ernæring, folkehelse, helse og idrettsledelse, osteopati og akupunktur. Seksjonen har mange studenter, både på sted og på nett. Instituttet har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet folkehelse, helsevitenskap, treningsvitenskap, osteopati og akupunktur.

Her er følgende forskningsgrupper: Anvendt folkehelse, Helsevitenskap, treningsvitenskap innen helse og prestasjonsutvikling, Chronic pain and research methods og ACUBreast.

I den forbindelse søker vi en førsteamanuensis/professor til en fast stilling ved Institutt for helse og trening innen et av følgende fagområder; helsevitenskap, fysioterapi, trening, fysisk aktivitet eller biomedisin. Undervisningsoppgaver vil være mot både master og bachelor utdanninger på instituttet. Det er flere forskningsgrupper som det kan være som det kan være naturlig å være en del av.

Vi er på utkikk etter en ny kollega som har lyst til å jobbe med forskning og formidling både i klasserommet og gjennom digitale plattformer. Seksjonen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier. Om stillingen

Vi har en 100 prosent ledig stilling som Førsteamanuensis/Professor innen helsevitenskap, trening og ernæring hos Institutt for helse og trening.Ønsket oppstartsdato er så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk nasjonalt og internasjonalt innen fagområdet
 • Forskning og utviklingsarbeid
 • Etablere kontaktpunkt for arbeidslivsrettet utdanning

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Kompetansekrav

Søkere vil bli vurdert i henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler.

Følgende krav gjelder:

1-4. Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav: Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).

1-2. Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
 • I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:
  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over til
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Inneha relevant akademisk og arbeidslivsrettet nettverk
 • Evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering av sakkyndig komité på aktuelle kandidater.

Personlige egenskaper:

 • Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant – dette er verdier du kjenner deg igjen i
 • Gode evner i kunnskapsformidling
 • Faglig engasjert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende læringsmiljø og et inkluderende sosialt klima

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt (Søker kan legge ved opptil 10 vitenskapelige arbeider)
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Oversikt over undervisningsportfolio som viser pedagogisk utvikling
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en prøveundervisning/prøveveiledning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 05.02.22

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med:

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS