LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 23.03.2023

Høyskolen Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Communications, Leadership, and Marketing

School of Communication, Leadership, and Marketing har sin faglige hovedtyngde i områdene kommunikasjon, ledelse og markedsføring. Slik er også navnene for avdelingens tre institutter; Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og Institutt for markedsføring. Studiene er nært knyttet til praksis og gir studentene god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Avdelingen kjennetegnes av gode pedagoger og høy tilfredshet i studentundersøkelser. Avdelingen har aktive forskere og forskergrupper og tilbyr et tverrfaglig ph.d.-program i kommunikasjon og ledelse.

Om Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon består i dag av om lag 40 ansatte og tilbyr bachelorstudier innen HR, organisasjonspsykologi, teknologi- og digitaliseringsledelse, masterstudier i ledelse og strategisk HR for ca. 1600 studenter. Vi tilbyr også en rekke nettstudier samt etter- og videreutdanning.

Instituttet er en del av School of Communication, Leadership and Marketing som også inkluderer Institutt for kommunikasjon og Institutt for markedsføring. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø innenfor ledelse, organisasjon, HR og arbeidsliv. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et sjenerøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende.

Om stillingene

Vi har ledig to faste 100% stillinger som førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse. Vi søker primært ansatte til vår campus i Oslo, men søkere som ønsker arbeidssted ved campus i Bergen vil også bli vurdert.

Reisevirksomhet mellom Oslo og Bergen vil inngå i stillingene.

Ønsket oppstart: høsten 2023 (eller etter avtale).

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning på bachelor, master og ph.d.-nivå der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Forskning og tellende publikasjoner
 • Forskningsrelatert faglig utviklingsarbeid
 • Initiere, lede og delta i forskningsprosjekter, herunder bidra til ekstern finansiering
 • Veiledning og sensur på bachelor, master og ph.d.-nivå
 • Pedagogisk utviklingsarbeid og utvikling av studieprogram
 • Opprettholde dialog og nettverk med utdanningsinstitusjoner og bransjer nasjonalt og internasjonalt
 • Delta i fagmiljøet og forskergruppe(r) ved instituttet
 • Utvikling av kurs og undervisningsopplegg for nett- og samlingsbaserte etterutdanningsprogram

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Doktorgrad innen organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, sosiologi eller et annet samfunnsvitenskapelig fagområde innenfor instituttets virke.
 • Erfaring fra veiledning, undervisning, formidling og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ikke tilfredsstiller dette kompetansekravet må gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering av sakkyndig komité på aktuelle kandidater.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Videre legges det vekt på at søkeren har:

 • Forskningserfaring innen organisasjon og ledelse. Kvalitet i akademiske arbeider blir vektlagt fremfor kvantitet
 • Nyere publikasjoner som dokumenterer kontinuitet i forskningsarbeidet
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring fra innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Ønske om å delta i - og bygge opp et aktivt forskningsmiljø
 • Ønske om å delta i - og samarbeide om forskningsprosjekter og studieprogram ved instituttet
 • Praksisnær tilnærming
 • Engasjement for studentenes læring på bachelor, master og ph.d.-nivå
 • Arbeidserfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Ambisjoner og planer om kompetanseopprykk
 • Gode formidlingsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode evner i kunnskapsformidling
 • Faglig engasjert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende læringsmiljø og et inkluderende sosialt klima

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt. Søkere kan legge ved inntil 15 vitenskapelige arbeider.
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Oversikt over undervisningsportfolio som viser pedagogisk utvikling
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde prøveundervisning/prøveveiledning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio i Oslo
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo og Bergen
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist 23. mars 2023

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål om stillingene? 

Ta kontakt med instituttleder Kari Spjeldnæs: kari.spjeldnaes@kristiania.no

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk

Powered by Labrador CMS