LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førsteamanuensis i markedsføring

Søknadsfrist: 12.06.2024

Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Communications, Leadership, and Marketing

School of Communication, Leadership, and Marketing har sin faglige hovedtyngde i områdene kommunikasjon, ledelse og markedsføring. Slik er også navnene for avdelingens tre institutter; Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og organisasjon, og Institutt for markedsføring. Studiene er nært knyttet til praksis og gir studentene god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Avdelingen kjennetegnes av gode pedagoger og høy tilfredshet i studentundersøkelser. Avdelingen har aktive forskere og forskergrupper og tilbyr et tverrfaglig ph.d.-program i kommunikasjon og ledelse.

Om instituttet

Institutt for markedsføring består i dag av 40 ansatte i hovedstilling ved våre campus i Oslo og Bergen. Instituttet er vertskap for en årsenhet, seks bachelorstudier og ett masterstudium innenfor fagområdene markedsføring og reiseliv. I tillegg tilbyr vi en rekke nettstudier, samt etter- og videreutdanning. Totalt går omtrent 3000 studenter på våre sted- og nettstudier.

Instituttet har et aktivt forskningsmiljø innen sine områder. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Om stillingen

Ved institutt for markedsføring, campus Oslo, er det en ledig 100 prosent fast stilling som førsteamanuensis i markedsføring. Oppstart er etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Initiere, lede og delta i forskningsprosjekter og bidra til ekstern finansiering
 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur på bachelor, master og ph.d-nivå
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Forskning og utviklingsarbeid
 • Aktiv deltakelse i fagmiljøet og forskergrupper ved instituttet

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk. Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (10 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil gjennomføres kommisjonsvurdering av sakkyndig komité på aktuelle kandidater. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Det er ønskelig med:

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Forskningserfaring og faglig interesse innenfor digital markedsføring, salg og /eller forbrukerpsykologi

Personlige egenskaper:

 • Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant – dette er verdier du kjenner deg igjen i
 • Skaper god kunnskapsformidling
 • Er faglig engasjert
 • Er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Har gode samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende læringsmiljø og et inkluderende sosialt miljø

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Oversikt over undervisningsportfolio som viser pedagogisk utvikling
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde prøveundervisning/prøveveiledning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 12 juni

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS