Ledig stilling på Høyskolen Kristiania

Førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor i medisin / biomedisin

Søknadsfrist: 15.11.2019

School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania tilbyr en rekke utdanninger innen allsidige fagområder som biomedisin, pedagogikk, folkehelse og idrettsledelse. Høsten 2019 lanserte vi tre nye studieprogram, Bachelor i anvendt psykologi, Bachelor i biomedisin og Årsenhet i psykologi. I tillegg til den ordinære undervisningen på campus midt i Oslo sentrum har School of Health Sciences et samarbeid med høyskolens avdeling for nettstudier. School of Health Sciences ønsker å styrke sin portefølje innen fagområdet medisin/biomedisin og søker derfor etter en førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i en 100 % stilling.

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, innovasjon, teknologi, forebyggende helsefag og en rekke kreative fag – fordelt på campuser i Oslo og Bergen. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en stiftelse med 10 000 studenter og 500 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Som faglig ansatt vil de sentrale arbeidsoppgavene være knyttet til undervisning, forskning og formidling innen medisinske emner både på bachelor- og masternivå. Arbeidsoppgavene kan være tilknyttet både stedlige og nettbaserte studier. Stillingen krever aktiv deltakelse i utviklingen av nye og fleksible undervisningsopplegg. Du vil også være delaktig i å utvikle høyskolens medisinske fagportefølje samt løse faglige og administrative arbeidsoppgaver tilknyttet fagområdet. Det forventes at du bidrar til egen og andres videre faglige fordypning gjennom aktiv deltakelse i en forskergruppe.

Krav til søker

Det søkes primært etter en autorisert lege med avlagt doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Det er viktig med interesse for digitale verktøy og nettbaserte undervisningsformer. Egenskaper som selvstendighet, evne til å motivere og inspirere, gode samarbeids- og formidlingsevner, samt variert og relevant undervisningserfaring vil bli vektlagt.

Det kreves dokumentert erfaring og plan for eget forskningsarbeid.

Du bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke har slik bakgrunn må forplikte seg til å gjennomføre høyskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Kandidaten vil bli vurdert i forhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i universitets- og høyskoleloven.

School of Health Sciences stiller høye krav til den enkelte og tilbyr en spennende arbeidsplass med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden. Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Hva vi tilbyr

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Arbeidsplass midt i sentrum av Oslo
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale

Vi oppfordrer søkerne til å sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Kopier av vitnemål og attester

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet.

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Lurer du på noe vedrørende stillingen eller hvordan der er å jobbe hos oss?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Studieprogramleder Jo Bruusgaard tel: 905 50 997, eller
 • Prodekan for utdanning Hilde Skjerve tel: 922 11 819

Søknadsfrist: 15. november

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk på stillingen

Nettside: www.kristiania.no