LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førsteamanuensis / Førstelektor i psykologi

Søknadsfrist: 26.09.2021

Om Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss, School of Health Sciences

Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss består i dag av 20 ansatte, og tilbyr i dag innføringsstudier i spesialpedagogikk og rettsvitenskap samt innførings- og bachelorstudier i pedagogikk. Pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi har menneskelig læring og utvikling som sine fokusområder. De juridiske problemstillingene har fokusområder som arbeidsrett, markedsrett og helserett. Seksjonen er en del av School of Health Sciences, som i dag også inkluderer Seksjon for folkehelse og manuell behandling og Seksjon for trening, ernæring og biomedisin.

Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet læring, utvikling og undervisning i kritisk tenkning hos personer med ulike læringsprofiler, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse, persepsjon og samspill mellom mennesker og maskiner.

Seksjonen leverer både årsenheter og bachelorprogram, på campus og som nettstudier. Vi har fokus på å gi utdanninger arbeidsmarkedet trenger og har flere spennende program under utvikling, både på bachelor -og masternivå. Høsten 2019 lanserte vi Bachelor i anvendt psykologi og Årsenhet i psykologi i Oslo, året etter utvidet vi tilbudet til Bergen. Årsenhet i psykologi er allerede lansert på nett og hele bachelorprogrammet skal utvikles som et nettbasert studium. Vi er derfor på utkikk etter en ny kollega som brenner for psykologi som fag og som har lyst til å jobbe med formidling både i klasserommet og gjennom digitale plattformer. Seksjonen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende.

Om stillingen

Vi har en 100% prosent ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen psykologi ved seksjon for psykologi, pedagogikk og juss. Ønsket oppstartsdato er 1. januar 2022.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Delaktig i forsknings- og utviklingsmiljøet ved høyskolen og bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Utvikling av nettbaserte emner, samt nye fleksible undervisningsopplegg på campus

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk. Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

For førsteamanuensis:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omgang og kvalitet
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå innen fagområdene utviklingspsykologi, klinisk psykologi, helsepsykologi eller kommunikasjonspsykologi

For førstelektor:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet innenfor fagområdene utviklingspsykologi, klinisk psykologi, helsepsykologi eller kommunikasjonspsykologi

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Det er ønskelig med:

 • Relevant praktisk erfaring fra fagområdene utviklingspsykologi, klinisk psykologi, helsepsykologi eller kommunikasjonspsykologi
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Dokumentert forskningsaktivitet innen det aktuelle fagområdet
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Egenskaper som selvstendighet, evne til å motivere og inspirere, gode samarbeids- og formidlingsevner, samt kompetanse innen nettbaserte undervisningsformer vil bli vektlagt.
 • Kjennskap til et bredt spekter av verktøy og metoder innen det aktuelle fagområdet

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven. Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater. Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 26.09.2021

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

 • Hilde Skjerve (Prodekan for utdanning), 92211819
 • Ragnhild Eg (Førsteamanuensis og studieprogramleder), 41481909

Søk

Powered by Labrador CMS