Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i juridiske fag

Søknadsfrist: 15. mars 2019

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, teknologi, kreativitet, kommunikasjon, innovasjon og forebyggende helsefag fordelt på campuser i Oslo, Bergen og Trondheim. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Stiftelsen Høyskolen Kristiania har 10 000 studenter og 460 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Institutt for ledelse og organisasjon har om lag 1200 studenter på bachelor- og mastergradsnivå, og vi tilbyr Norges første og største bachelorgrad i HR og personalledelse i Oslo og Bergen. Instituttet tilbyr to mastergrader i ledelse, samt bachelorgrader innenfor service, hotelledelse, reiselivsopplevelse, pedagogikk og innkjøp, både stedbasert og på nett. Instituttet har ansvaret for høyskolens juridiske fag, spesielt innenfor arbeidsrett og forretningsjuss. I den forbindelse søker vi etter en førsteamanuensis/førstelektor med forskningsresultater innen aktuelle fagområder.

Det er ønskelig at kandidaten:

 • Har erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Har evne til nytenkning og samarbeid
 • Kan vise til forskningssamarbeid og internasjonal publisering
 • Har et aktivt internasjonalt nettverk
 • Har pedagogisk kompetanse. Hvis kandidaten ikke har dette, forplikter kandidaten seg til å gjennomføre høyskolens program i Basiskompetanse i pedagogikk på 15 studiepoeng innen to år.

Den som ansettes må kunne ha evne til å eksponere seg selv og faget sitt i forskningsmiljøer, auditorier, medier og som foredragsholder. En viktig del av arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning og eksamensarbeid. Den som tilsettes bør ha publisert innenfor fagfeltet og ha undervisningserfaring i juridiske fag.

Stillingen vil i tillegg til arbeid som forsker også medføre ansvar for noen av emnene i våre studier, bidrag i høyskolens etter- og videreutdanningsprogrammer, og oppgaver knyttet til høyskolens undervisnings- og forskningsleveranser.

Det er ønskelig at kandidaten har en doktorgrad. For tilsetting som førsteamanuensis kreves enten doktorgrad eller vitenskapelige publiseringer og FoU-arbeid som i omfang og kvalitet tilsvarer en doktorgrad. Det legges stor vekt på formidlingsevne og personlig egnethet. Det er en fordel med erfaring enten fra advokatfirma eller som rådgiver i arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjon.

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at de som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være villig til å undervise ved våre bachelorgrader både i Bergen og Oslo.

Høyskolen Kristiania har konkurransedyktige betingelser i universitets- og høyskolesektoren.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Søknadsfrist: 15. mars 2019

Søknaden sendes elektronisk via vår søknadsportal, og skal inneholde:

 1. Søknadsbrev
 2. CV
 3. Fullstendig liste over publikasjoner, hvor opptil 15 arbeider som ønskes vurdert kan legges ved.
 4. Oversikt over forskningsmeritter
 5. Oversikt over undervisningserfaring
 6. Forskningsplan

For mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med:

 • Leder for institutt for ledelse og organisasjon Helene Sætersdal ([email protected]), tlf: 98289231

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk på stillingen

Nettside: www.kristiania.no