Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i psykisk helse- og rusarbeid

Søknadsfrist: 08.12.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig midlertidig 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i psykisk helse og rusarbeid ved Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram, samt Ph.d.-studiet "Helse, funksjon og deltakelse". Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for velferd og deltaking er vi omkring 90 ansatte og omkring 1000 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse og rus. Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjelder deltaking gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

Om stillingen:

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig vikariat i 100% som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i perioden 01.04.2020 – 31.12.2022. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og deltaking, fagseksjon master i psykisk helse- og rusarbeid, Campus Bergen.

Stillingen er i hovedsak knyttet til masterutdanningen i psykisk helse- og rusarbeid, men den som tilsettes vil også måtte påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver i andre årsenheter og andre studietilbud i instituttet.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, veiledning og forskning knyttet til master i psykisk helse- og rusarbeid.
 • Ansvar for det faglige arbeidet knyttet til klinisk praksis i utdanningen.
 • Oppfølging og veiledning av studenter, ferdighetstrening, evaluering og sensur.
 • Koordinering / emneansvar i studiet.

Kvalifikasjoner:

 • Grunnutdanning innenfor helse- eller sosialfag, relevant master/hovedfag og avlagt ph.d- grad eller dokumentasjon på førstelektorkompetanse innenfor relevante fagområder. For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant mastergrad innenfor helsefag/ psykisk helse/ rusfag.
 • Det er ønskelig med forsknings – og fagutviklingskompetanse innen psykisk helse og/eller rusfeltet.
 • Relevant klinisk erfaring og praksisnær kompetanse.
 • Det er en fordel med erfaring med ledelse og koordinering
 • Pedagogisk kompetanse er nødvendig, og det er ønskelig med undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning.
 • Det er en fordel med interesse for og erfaring med studentaktive metoder og digitale undervisningsformer
 • Det kreves god IKT kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt på engelsk

Personlige egenskaper:

Den som tilsettes må arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner og evne til å samarbeide med både studenter og kolleger.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor, 1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Svanaug Fjær, 55 58 57 53 / 918 89 744

2) Fagseksjonsleder Knut Erik Simonsen, 55 58 78 87/ 995 84 428

Søk stillingen