LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / høgskolelektor i innovasjon og entreprenørskap

Søknadsfrist: 06.12.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om og for nyskaping til bruk i utdanning og regional utvikling. Gjennom forskning og tette samarbeidsrelasjoner til regionalt nærings- og samfunnsliv, bidrar Mohnsenteret til en ansvarlig utvikling av innovasjonssystemet på Vestlandet. Senteret koordinerer også et mastergradsprogram i Innovasjon og entreprenørskap og har en sentral rolle i Høgskulen på Vestlandet sitt arbeid med entreprenørskap blant studenter og ansatte. Mohnsenteret er et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø som er i positiv utvikling. Senteret har for tiden 18 tilsatte.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 1 fast stilling som førsteamanuensis/ høgskolelektor i innovasjon og entreprenørskap, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Om stillingen:

Ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/ høgskolelektor i innovasjon og entreprenørskap. Arbeidssted for stillingen vil være Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Den som tilsettes vil bli involvert i senterets arbeid med å utvikle og anvende forskningsbasert kunnskap om innovasjon og entreprenørskap. Her inngår blant annet følgende arbeidsoppgaver:

 • Delta i pågående eksternfinansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter ved senteret
 • Bidra til utvikling av nye forsknings- og innovasjonsprosjekter sammen med fagmiljøet ved senteret og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra i senterets samhandling med regionale, nasjonale og internasjonale partnere
 • Undervisning og veiledning innenfor temaene innovasjon og entreprenørskap

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • For tilsetting som førsteamanuensis stilles det krav om avlagt PhD-grad innenfor fagområde med relevans for den utlyste stillingen
 • For tilsetting som høgskolelektor stilles det krav om avlagt master innenfor fagområde med relevans for den utlyste stillingen
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Innsikt i problemstillinger knyttet til bærekraftig omstilling og ansvarlig innovasjon
 • Innsikt i regionale innovasjonsprosesser, og en forståelse av hvordan høyskoler og universiteter kan ta en aktiv rolle for å stimulere til ansvarlig regional innovasjon
 • Erfaring med utvikling og gjennomføring av innovasjonsprosjekter
 • Erfaring med prosjektutvikling og prosjektledelse
 • Forskningsformidling i form av vitenskapelige publikasjoner

Personlige egenskaper:

 • Sterkt faglig engasjement
 • Evne til å ta faglige initiativ
 • Selvstendig og ansvarlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til formidling

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis. Høgskolelektor er lønnet i stillingskode - 1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS