LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i elkraftteknikk

Søknadsfrist: 30.11.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 700 årsverk og 16 600 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har over 300 ansatte og ca 3200 studenter.

Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for ingeniør og naturvitenskap

Om stillingen:

Stillingen er tilknyttet Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER) ved Fakultet for ingeniør og naturvitenskap. Arbeidsplassen er ved campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingen er knyttet til bachelorprogrammet Elkraftteknikk og master i Energi, Elkraftteknikk. Fokus for stillingen er undervisning, fagutvikling og forskning innen elkraftteknikk. Aktuelle emner er: kraftelektronikk, elektriske anlegg, elsktriske installasjoner, PLS-programmering, elektriske maskiner og høyspenningssystenmer. I alle emner vil praktisk arbeid på laboratoriet inngå. Programmeringskunnskaper er påkrevet. Det kan også være aktuelt med undervisning i emner som er felles for elektroteknologi.

I tillegg til klasseromsundervisning, er det aktuelt med digital undervisning både mot ordinær undervisning og mot nettbasserte emner. Elektroteknologi har ansatte og studenter i Bergen, Haugesund og Førde, og der derfor viktig med samarbeid på tvers av campus.

Videre inngår veiledning av bachelor- og masteroppgaver. For den med førstekompetanse kan veiledning av stipendiater være aktuelt.

Kvalifikasjoner (krav til stillingen):

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Formell utdanning og kompetanse:

 • Den som blir ansatt må minimum ha mastergrad/hovedfag/sivilingeniørgrad i elkraftteknikk eller nærliggende fagområde
 • For ansettelse som førsteamanuensis er det i tillegg krav om relevant doktorgrad. For ansettelse som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.
 • Den som ansettes må beherske norsk muntlig og skriftlig da undervisningen vil foregå på norsk. Det forventes at den som ansettes behersker engelsk fagspråk.

Kvaliteten på undervisningen er viktig for fakultetet. Det er derfor viktig at søker har gode evner til undervisning og interesse for utvikling av faget. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved tilsetting er forplikta til å gjennomføre HVL sitt kurs i høgskulepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.

Videre blir følgende kvalifikasjoner vektlagt:

 • Relevant yrkeserfaring fra industri og/eller erfaring fra prosjektsamarbeid med samfunns- og næringsliv
 • Kjennskap til relevant næringsliv i regionen
 • Evne til formidling og nytenkning.

Vi søker etter en engasjert og fleksibel medarbeider som er selvstendig, har innsatsvilje og gode kommunikasjons– og samarbeidsevner og positiv innstiling til de oppgaver som må løses. Den som blir ansatt har evne til å skape godt arbeidsmiljø og læringsmiljø.

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011, førsteamanuensis/1198, førstelektor, 1008 høgskolelektor.
 • Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Solfrid Hasund, Assisterende instituttleder for elektroteknologi, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER), e-mail: [email protected]

2) Lasse Sivertsen, studieprogramleder elkraftteknikk, e-mail: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS