Stilling:

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi

Søknadsfrist 1. februar 2019

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høgskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskapelige fag er det en ledig stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi. Stillingens undervisnings- og veiledningsoppgaver er i hovedsak knyttet til våre utdanningsprogram innen økonomi og administrasjon. Personen det søkes etter må derfor kunne undervise innen samfunnsøkonomi både på bachelornivå og masternivå. Vi er spesielt interessert i kandidater med undervisnings- og forskningsinteresser som er relevant for våre utdanningsprogram innen økonomi og administrasjon (f.eks. næringsøkonomi, organisasjon/personelløkonomi, kontraktsteori, spillteori, økonometri, etc.). Personen vil bli en del av en større forskningsgruppe av samfunnsøkonomer som også inkluderer Avdeling for logistikk og Møreforsking. Les mer om avdelingen på våre hjemmesider:

http://www.himolde.no/avdeling-okonomisamfunnsvitenskap/

For tilsetting som førsteamanuensis kreves relevant norsk doktorgrad, eller tilsvarende. Det legges videre vekt på aktiv forskning og nyere forskningspublisering. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved ansettelse av søker uten relevant universitet/høyskole-pedagogisk utdannelse vil det bli pålagt å gjennomføre en slik utdannelse innen to år. Undervisningen foregår på norsk og det er derfor et krav at søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk.

Søkerens personlige egenskaper og kompetanse vil bli vektlagt. Evnen til å kunne arbeide selvstendig, så vel som sammen med andre i team vil bli tillagt verdi. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av tilsettingsprosedyren.

Stilling som førsteamanuensis lønnes i lønnstrinn 66-71 (kr 586 500-646 700). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales. Tilsetting skjer på vanlige statlige vilkår, og den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. For førsteamanuensis er for tiden 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. Arbeidssted er Molde.

Nærmere opplysninger fås ved å henvende seg til:

Se også https://www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her vedlegges CV, attester, vitnemål og en liste over vitenskapelig produksjon og en omtale av inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen.

Søknadsfrist: 1. februar 2019.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentleglova § 25, 2. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søk på stillingen