Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / høgskolelektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 19.01.2020

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet har ledig inntil 100% midlertidig stilling som Førsteamanuensis/høgskolelektor i spesialpedagogikk med oppstart 1.august 2020. Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk på Lillehammer.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Institutt for pedagogikk på Lillehammer har ansvar for bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikkk samt mastergradsprogrammer i generell pedagogikk og spesialpedagogikk.


Etter og videreutdanning er en sentral del av instituttets virksomhet og det tilbys en rekke kurs- og studier, enten i egen regi, gjennom samarbeid med Senter for livslang læring eller for eksterne oppdragsgivere.


Den forskningsmessige profilen ligger særlig innenfor områdene pedagogikk/spesialpedagogikk, barn og unge og mediepedagogikk.


Instituttet består av ca 40 ansatte fordelt på to fagområder: generell pedagogikk og spesialpedagogikk. Instituttet har 9 professorer, 8 i andre førstestillinger, 13 høgskolelektorer og 10 stipendiater.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning, veiledning og sensurering på spesialpedagogiske emner både på bachelor- og masternivå.
 • Studieplanlegging og emneansvar både på bachelor- og masternivå.
 • Bidra til faglig utvikling og nettverksbygging
 • Bidra til utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø

Vi søker en medarbeider som skal arbeide med:

 • Undervisning, veiledning og sensurering
 • Studieplanlegging og emneansvar

Og som videre skal bidra til:

 • faglig utvikling og nettverksbygging
 • utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø

Spesialpedagogikkmiljøet har en bredt sammensatt studieportefølje på både bachelor- og masternivå, både norsk- og engelskspråklige emner.

Tilgjengelige ressurser i fagmiljøet utnyttes etter den enkeltes kompetanse og interesser, men alle må tidvis sette seg inn i nye områder. Alle underviser, veileder og sensurer på alle nivå.

Det forventes at den som ansettes går inn i det faglig fellesskapet og bidrar til å ivareta vår studieportefølje med engasjement for kvalitet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves pH. D. innen relevant fagområde
 • For ansettelse som høgskolelektor kreves avlagt mastergrad i spesialpedagogikk/pedagogikk eller tilsvarende
 • Bør ha lang og bred erfaring fra praktisk-pedagogiske virksomheter
 • Må ha spesialpedagogisk kompetanse
 • Øvrige krav til pedagogisk kompetanse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Det er ønskelig med erfaring som foreleser/kursholder/faglig formidler
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig/ Må kunne tilegne seg god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig, innen tre år etter ansettelse.

Personlig kompetanse

 • God formidlingsevne – både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011/1008 Førsteamanuensis/høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen