Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor / førsteamaneunsis i skogfag

Søknadsfrist: 17.11.2019

Om stillingen

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi utvider kapasiteten på forskning og utdanning i skogfag. Vi har nylig opprettet forskergruppen Forest Research in the Boreal Biome, og i 2021 starter vi opp et nytt masterprogram i skogbruk. Vi søker derfor etter en professor/førsteamanuensis i skogfag som vil være med på laget og bygge opp utdanning og forskning innen skogfag ved vårt institutt.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Instituttet for skog- og utmarksfag ligger på Evenstad midt i Østerdalen. På instituttet sitter det rundt 70 ansatte og det er over 200 studenter.


Til enhver tid er ca 15-20 prosent av studentene internasjonale studenter. Det er høy forsknings- og utviklingsaktivitet på instituttet, og ca 50 prosent av vår aktivitet er eksternt finansiert. De fleste lærerne er aktive forskere og studentene er hjertelig velkomne til å delta på våre forskningsprosjekter. Studenter inviteres med i forskergrupper når de begynner med sine bachelor-, master eller doktorgradsoppgaver sammen med andre studenter og andre forskere.


Vi forsker på hele bredden av anvendt økologi, inkludert utmarksforvaltning og skogbruk.

Stillingen vil være lokalisert på Evenstad, i kjernen av skogbruket i Norge, hvor vi blant annet utøver feltbaserte forskningseksperimenter i samarbeid med lokale grunneiere. Vi samarbeider med flere aktører innen skognæringen, i tillegg til nasjonale og internasjonale partnere innen forskning og utdanning. Et av våre mål er å utvide forskningen på skogproduksjon og skogskjøtsel i sammenheng med økonomi og økologi, spesielt tilknyttet høyereliggende skog.

Vi forventer at kandidaten:

 • Aktivt søker ekstern finansiering
 • Underviser og veileder studenter på bachelor, master og PhD-nivå, og er med og utvikler disse programmene sammen med kollegaer
 • Produserer og publiserer forskningsresultater
 • Blir et aktivt og positivt tilskudd til det fag-sosiale miljøet på Evenstad

Kvalifikasjoner

Kandidaten må ha:

 • Bachelorgrad, mastergrad og PhD i skogfag eller annet relevant fagområde.
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningformer
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide på eget initiativ og som del av et team
 • Brenner for egne forsknings- og undervisningsemner
 • Vil utvikle faget gjennom forskning med kolleger og samarbeid med næringen, og vil dele denne ekspertisen og kunnskapen via undervisning og veiledning av studenter og formidling utad.

Vi søker etter kandidater som:

 • Brenner for forskning og utdanning innen skog og skogbruk
 • Har dokumentert kjennskap til skog og skogbruk i det boreale barskogsøkosystemet
 • Har forståelse for og fortrinnsvis erfaring fra skogforvaltning og praktisk skogbruk i den boreale barskogen
 • Har interesse for tverrfaglig og internasjonal forskning og utdanning
 • Har evnen til å initiere, anskaffe og fullføre vellykkede forskningsprosjekter
 • Er motivert for å gi god undervisning og veiledning, og har fortrinnsvis slik erfaring
 • Har skrevet og publisert vitenskapelige artikler av høy kvalitet og relevans

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju og prøveforelesning før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil både erfaring, utdanning og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

En spennende stilling ved et institutt som ønsker å utvikle utdanning og forskning innen skog og skogbruk, der den vellykkete kandidaten vil være med og forme dette

 • Et ungt miljø på en dynamisk arbeidsplass
 • En fleksibel arbeidshverdag som kandidaten har mulighet til å påvirke selv
 • Et mangfoldig forskningsmiljø. Ved instituttet vil du utføre forskningsbasert undervisning, og ha gode muligheter til å delta i internasjonal forskningsaktivitet på svært høyt nivå. Stillingen gir også en god mulighet til å utvikle dine egne ferdigheter innen et tverrfaglig arbeidsmiljø. Du vil få støtte i ditt arbeid fra fagkollegaer, samt administrative og tekniske ansatte på fakultet.
 • Fantastiske muligheter til aktiviteter i nærområdet som turer i skog og fjell, ski, fiske og jakt, og tilgang til flotte naturområder i nasjonalparker i nærheten.
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor/ 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen